Met alle respect….

Er is een aantal zaken dat toch wel waard is om even bij stil te staan aan het eind van de vorige week. Zo was er in het nieuws een interview van de vp dat wel opmerkelijk was. Zo was het opmerkelijk, dat journalisten met heel veel angst vragen stellen aan deze functionaris. Bijna verontschuldigen de journalisten zich als ze vragen aan de vp stellen. De vragen worden voor alle duidelijkheid gesteld ‘met alle respect’ voor de vp. Zo een houding hebben we de journalisten niet zien nemen bij de president. Onder zulke omstandigheden stellen we ons wel voor dat mensen dan ook niet de meest kritische vragen zullen stellen. Die angst en de voorzichtigheid met de vp zouden te maken kunnen hebben met het pak slaag en aanvallen die journalisten hebben gehad de afgelopen periode en intimidatie vanuit de kant van de vp zelf. 

Wat ook opvalt is dat de mediawerkers alles van de vp voor zoete koek nemen en alle zoetsappige verhalen klakkeloos overnemen. Er wordt niet doorgevraagd. Zo heeft de vp een verhaal afgestoken over belastingen die uit de mijnbouwsector moeten worden betaald. De vp noemde daarbij dat een aantal bedrijven, de grote belasting betalen en dat dit de grote hap zou zijn. De grote vraag die misschien wel op de lippen van de journalisten was, maar die ze niet hebben kunnen uitspreken, is of de vp zelf belasting betaalt. En als het een bestuurder is die gaat voor transparantie en goed bestuur en prijs stelt op zijn goede imago, dan is het niet ver gevoerd als hij ook nog bekendmaakt hoeveel belasting hij over zijn economische activiteiten heeft betaald recentelijk. Dan gaat het om bedrijven die hij eerder in zijn bezit had en die hij formeel later zal overnemen, omdat hij nu vp is en geen bedrijven mag draaien.

Ook had hij direct kunnen mededelen hoeveel belasting hijzelf heeft betaald als ondernemer toen hij nog geen vp was en nog vrijelijk kon ondernemen. Het is geen geheime informatie, het is informatie om het publiek te overtuigen, dat men wel degelijk integer is. Maar, die vragen durft men niet aan de vp te stellen. Het zijn dan ook voor een groot deel waardeloze interviews die men aan het publiek presenteert. 

Een andere zaak die veel aandacht trok was een broodjesproject dat door de vrouw van de president wordt uitgevoerd met middelen bestemd voor het Kabinet van de President of middelen van haar eigen bureau. Wij hebben ons over het verstrekken van eten aan jonge kinderen ons hier uitgelaten vanaf het maaltijdenproject of het naschoolse project van de vorige regering. In principe zijn we daar een groot voorstander van.  Het is een Surinaamse realiteit dat de groep kinderen die hongerig de dag doorbrengt groter is geworden. 

Wat de regering moet doen is het plan van naschoolse opvang dat door de vorige regering was bedacht, uit de lades halen en uitvoeren. Daarbij moet men wel de fouten die de vorige regering had gemaakt niet meer herhalen. In de vorige periode is het programma stopgezet, omdat partijgenoten van de president flink corruptie hadden gepleegd. Hij had zelf daaroveri n het openbaar tijdens een partijbijeenkomst geklaagd. Er moet een solide management bij het project naschoolse opvang worden gezet. Er moet goed eten worden opgediend aan de Surinaamse kinderen. Het moet dan zijn een ontbijt, een lunch en ook middageten. De kinderen moeten 3 maaltijden opgediend krijgen. 

Het project naschoolse opvang moet een drieledig doel hebben. Ten eerste moet het zijn in het belang van de volksgezondheid: het moet de ondervoeding van Surinaamse kinderen terugdringen. Daarvoor is het van belang dat voeding dat voedzaam en gezond is aan de Surinaamse kinderen wordt opgediend. De verpakking moet niet ‘toxic’ zijn, dus in veilige verpakking. Aan de verpakking moet zo min mogelijk worden uitgegeven. De voeding moet minimaal voldoen aan een aantal standaarden die in een staatsbesluit moeten worden vastgelegd. Daarom moet daarvoor een goede diëtiste worden geraadpleegd. De voeding moet niet eenzijdig, maar gevarieerd zijn. De voeding moet er zijn voor alle kinderen, zowel de rijke als de arme: het project moet ertoe dienen om de maatschappelijke verschillen tussen kinderen weg te vagen. Iedereen eet samen hetzelfde wat wordt opgediend. 

Ten tweede moet het project er zijn om de onderwijsprestaties van de kinderen te verbeteren. Het moet ook bevatten het gedeelte van de naschoolse opvang met schoolbegeleiding waaraan een grote behoefte is. 

Er zijn woonprojecten met zeer kleine huisjes waar de bewoners niet allemaal tegelijk in kunnen wonen. De volwassenen moeten ‘s avonds om de beurt slapen en overdag zwerven de kinderen in groepen op straat. De kinderen moeten daarom net als eerder tot minimaal 15.00-15.30 uur op school worden gehouden voor schoolbegeleiding. Voor dit gedeelte moet de regering zich laten begeleiden door goede pedagogen. Samen met het programma moet gepaard gaan een stevig programma gericht op het bijbrengen van waarden en normen aan de kinderen. Zo moeten er geen stickers en logo’s op de verpakking van het eten staan, maar de kinderen moeten wel beseffen dat de volwassenen van het land gezamenlijk zorgen voor alle kinderen van Suriname. 

Het project moet er een zijn van de belastingbetaler, van het collectief van volwassenen van Suriname, en niet van een toevallige president, zijn vrouw of een bepaalde minister. Het besef dat men een bepaalde zorg van de Staat krijgt, zal zeker maken dat de kinderen anders tegenover het volk en de Staat zullen staan als ze als volwassenen vanuit hun beroep de samenleving moeten dienen. 

Ten derde zal dit programma ervoor zorgen dat het probleem van kinderarbeid zal worden aangepakt. Kinderen zullen goed eten hebben gedurende de hele dag en hoeven ouders alleen voor avondeten te zorgen. Kortom, wij vinden dat er een stevig staatsbesluit moet komen waarin het project naschoolse opvang structureel wordt geregeld. Er moet een goede managementstructuur komen om te voorkomen dat er wordt gesjoemeld. 

Wij vinden dat investeren in alle kinderen van Suriname, nooit vergooid geld kan zijn. Laat de regering van Suriname de ware liefde tonen aan de kinderen van Suriname. Iedereen zal er profijt van hebben.     

error: Kopiëren mag niet!