“Wat is een  dialoog?

Dialoog, gedachten wisseling: is geen onderhandeling, debat noch discussie. In een dialoog zoek je naar oplossingen van dreigende situaties, overschrijdingen,  en/of problemen.

Een maatschappelijke dialoog is thans gaande

Wordt verondersteld goede en aangrijpende gesprekken, gedachten wisselingen (of soms reeks van gesprekken) voor de grote meningsverschillen met betrekking tot moeilijke problemen die in de samenleving recent, de belangen van burgers en andere partijen vaak  aangrijpend raken.

In deze dialoog zullen partijen aan tafel, betrokken aanvrager en deelnemers, proberen om ondanks de ingewikkeldheid en vele onzekerheden en onderlinge verschillen in eenheid en in denken (filosofie), met elkaar,beschikbare mogelijkheden aandragen om in bepaalde situaties handelingen ontwikkelen die zouden moeten leiden tot een betere omgang met de problemen. 

Eerstens moeten de aangedragen problemen herkend en erkend worden. Daarnaast is het van belang, dat mensen begrip tonen voor elkaars mening en de wederzijds achterliggende idealen, én, dat ze bereid zijn om de eigen standpunten in een bredere beschouwing te plaatsen. Dat ze open staan voor nieuwe inzichten en dat ze willen bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe ideeën.

De president heeft vaak genoeg gesteld open te staan voor samenspraak.

Op dit moment staat voor de regering deze maatschappelijke dialoog  volop in de belangstelling en wordt gezien als belangrijke, beschikbare mogelijkheid om te handelen voor een betere bijdrage aan de oplossing van de vele ingewikkelde probleemgevallen, uiteenlopende van ophelderen van oplosbare aangelegenheden, zoals Staat veiligheidsaspecten, demonstraties en protesten, inpassing van bedrijfproducties, import/export, brandstofprijzen, verruwing misdaad, verkeersveiligheid, onzekerheden en herstel in economische sfeer, de op hol geslagen valutakoersen, inzicht krijgen in zekerheden en onzekerheden binnen het onderzoek naar andere sociale bedrijvigheden en gezondheidssector.

Om te komen tot aanvaardbare oplossingsmodellen is het daarom noodzakelijk, dat de doelen en randvoorwaarden vooraf bekend zijn. Dit is van grote waarde voor het op gang brengen van een goede  productieve interactie tussen participanten, bezorgde burgers, bedrijven, overheden en sociale instellingen (veelal een advies aan de regering). 

De uitkomsten van zo één dialoog staan dus nooit van tevoren vast. Ook is het vooraf niet bekend hoe dat zal lopen. Soms komen er onverwachte knelpunten, bezorgdheid over allerhande feiten in praktijk naar boven die eerder nooit genoemd zijn en niet eerder op te vermoeden waren.

Dialoog moet niet tot onderhandeling gemaakt worden. Daar het nu  gaat om oplossingen vinden in ongewenste situaties in de samenleving waarbij de overheid betrokken is, kan de politiek niet buiten de deur te houden worden.

Wat we van zo’n dialoog kunnen verwachten zal moeten afhangen de duur van het hele proces, deelnemers, type uitkomsten, afbakening van onderwerpen en het gebruik van de uitkomsten in een besluitvormingsproces.

Belangrijk is wederzijds luisteren, problemen herkennen, erkennen, oplossingen zoeken, begrip creëren voor elkaars waarden, ambities en zorgen die moeten leiden tot herstellen van vertrouwen tussen samenleving en regering..

J. A. Beck

error: Kopiëren mag niet!