VHP roept de bevolking op tot kalmte en rust 

Bij de protestacties op vrijdag 17 februari is de situatie volledig geëscaleerd. De organisatoren van de protestactie waren in geen velden of wegen te bekennen. Ze hebben de actievoerders in de steek gelaten en hebben een veilige plek opgezocht. Gezien de zeer snelle escalatie is het voor ons duidelijk dat deze protestacties aangestuurd zijn vanuit een bepaalde hoek. Dit met als enig doel  het land te destabiliseren. 

De relschoppers hebben er niet voor geschroomd het huis van het volk, het parlement, gebouwen en andere objecten te vernietigen. Er is zelfs getracht gebouwen in brand te steken. Ook hebben zij  de confrontatie gezocht met de politie. Hierbij werd geprobeerd in te rijden op de gewapende machten. De auto van een journalist die verslag deed van de protesten is in brand gestoken. 

Ook werd een aantal  handelszaken waaronder supermarkten, schoenenwinkels, bromfiets zaken en pompstations geplunderd? Wat zou er gebeurt zijn indien het deze criminelen gelukte de Centrale Bank van Suriname en andere commerciële banken binnen te dringen en te plunderen? 

Het is heel duidelijk dat er van tevoren een scenario geschreven is, hoe de protestacties uitgevoerd moesten worden om zoveel mogelijk schade aan te richten aan bezittingen en zodoende het land te destabiliseren en in chaos onder te dompelen

De laffe relschoppers zijn voorbereid gekomen met één doel en dat is om chaos te creëren gelet op de stenen en flessen die zij hadden meegenomen. Op de verschillende videobeelden is goed te zien dat ze goed bewapend waren. Het is ook te verwachten dat zij zullen trachten deze acties verder op te voeren.  Wij moeten op het ergste voorbereid zijn. 

Wij van de VHP, roepen vooral de jongeren op, zich niet te laten misleiden door een groep mensen die het land willen destabiliseren. Denk aan jouw toekomst! Ook  gaan wij niet lichtvaardig om met dit soort ernstige vernielingen en provocacties van relschoppers. Wij volgen de situatie op de voet. 

De VHP roept de regering dringend op om harde maatregelen te treffen tegen personen die zich schuldig hebben gemaakt aan vernielingen en plunderingen in de binnenstad. Wij vertrouwen erop dat de regering er alles aan doet dat de rechtsstaat gewaarborgd blijft. Uw veiligheid is gewaarborgd, de politie en andere veiligheidsdiensten houden de situatie nauwlettend in de gaten.

VHP

error: Kopiëren mag niet!