Regering stil in brandstofkwestie

De regering heeft nog niets van zich laten horen in de kwestie van brandstofvoorziening, die sedert afgelopen vrijdag zich voordoet bij pompstations van Shell- en SOL-pompstations, waarbij de verkoop van brandstof is gestopt of in enkele gevallen op een laag pitje is teruggebracht. 

Oliemaatschappij SOL levert minder brandstof aan de service stations, vanwege de beperkte aanvoer. Ze moet vanaf 1 februari haar leverancier vooruit betalen voor brandstofleveringen. SOL heeft een bedrag van ruim SRD 250 miljoen bij de overheid te goed voor brandstofsubsidies. Door de subsidie van SRD 10 op een liter diesel heeft de overheid deze enorme schuld bij SOL opgebouwd. 

Vorige week heeft Financiën-minister Stanley Raghoebarsing er melding van gemaakt, dat de schuld van de overheid bij de oliemaatschappijen (SOL en Rubis)  ruim USD 70 miljoen bedraagt. De oliemaatschappijen willen hun geld betaald zien, omdat ze niet langer meer in staat zijn de overheid voor te schieten met de brandstofsubsidie. De regering onderkent de urgentie van de oliemaatschappijen en zegt aan een oplossing te werken. 

Voor wat betreft de brandstofprijs zegt Raghoebarsing dat het onvermijdelijk is, dat deze naar marktconform niveau  moet gaan. De overheid is niet langer meer in staat brandstof te subsidiëren. Eerder heeft de regering aangegeven gefaseerd de prijs van brandstof aan de pomp naar marktconform niveau te brengen.

De oliemaatschappijen willen nu eerst geld zien en eisen dat de subsidie wordt afgebouwd. Ze leiden koersverliezen bij late betaling door de overheid. 

Bij de GOw2 pompstation die wel normaal open waren stonden er lange rijen van automobilisten die wilden tanken.

SS 

error: Kopiëren mag niet!