Recente vechtpartijen onder scholieren vragen om dringende aanpak

Beelden van een recente vechtpartij onder scholieren gaan rond op social media. Velen roepen jongeren op om zich niet schuldig te maken aan dit soort crimineel gedrag. De redactie van Dagblad Suriname ging op stap en nam interviews af van jongeren over dit bijzonder vraagstuk.

Vechtpartijen als resultaat van?

Op de vraag van de redactie aan jeugdigen over hoe zo’n gevecht kan ontstaan, geven zij verschillende antwoorden. 

Saffira zegt, dat het kan liggen aan verschillende factoren. Het gedragsprobleem typeert ze als het meest fundamenteke probleem bij het ontstaan van vechtpartijen. Het is volgens haar niet altijd zo, omdat het voorkomt dat je als jeugdige wordt onderworpen aan het gezag van ouders die dagelijks voor je staan te vechten. Je loopt als jeugdige dan met de gedachte rond, dat je door te vechten veel kan bereiken, wat uiteraard nooit het geval is. Ze zegt verder, dat ze opmerkt dat mensen niet vaak praten over de redenen die schuilgaan achter het gedrag van jongeren die met elkaar in gevecht gaan. Als ze het vertellen dan blijft het onbegrijpelijk en komen er juist meer vragen bij die onbeantwoord blijven. Dat kan ze begrijpen, omdat het gaat over gevoelige punten. 

“Je wilt niet als een sufferd overkomen”

Dionne aan de andere kant is van mening, dat leerlingen en andere jeugdigen die dit soort strafbare feiten plegen de bewuste keus maken om dit soort handelingen te plegen. “Als mens heb je een keus. Je kan kiezen om het gevecht aan te gaan, terwijl weglopen ook een optie blijft.” Ze zegt verder, dat het vaak ook de druk op dat moment van omstanders en andere vrienden is waarvoor stoer gespeeld moet worden een rol zal gaan spelen. “Je wilt niet als een sufferd overkomen, dus je doet maar wat niet goed is, maar op dat moment braaf zou lijken”, zegt Dionne.

De verzwakte positie van de ouders of verzorgers

“Meestal is de positie van de ouder/verzorger verzwakt. Op het moment dat het gebeurd is de ouder niet daar en kan het kind niet tot orde roepen. Door de situatie in het land krijgen jeugdigen minder de gelegenheid om met hun ouders te zitten en te praten over dingen die hen raken.. Het blijft voor elke ouder/verzorger een kunst om hun kind in de gaten te houden. Het lukt bij sommigen, terwijl anderen de dupe worden van minder contacturen en problemen waar met niemand over gesproken kan worden. Je vertrouwt als kind je buurvrouw niet graag. Het moment dat je moeder er niet is zit je met hetgeen dat je wilde vertellen”m zegt Xavier. 

Herstelrecht in Suriname? 

Het is goed om in Suriname maatschappelijke discussie te voeren over  de invoering van herstelrecht (aanvulling op het strafrecht). Herstelrecht is een vorm van recht die meer gebaseerd is op het herstellen van de band tussen dader en slachtoffer, om op zo een manier de schade die het geval heeft veroorzaakt te herstellen. Het gaat hierbij niet zozeer om het straffen van de dader, maar wat de persoon kan halen om verder te gaan met het goede en slechte achterwege te laten. Er wordt streng opgetreden tegen crimineel gedrag, maar dat schrikt de jeugdige niet af. Jongeren ervaren macho gedrag als beroemd zijn. De essentie van het macho gedrag leren ze vaak in oudere leeftijden.

Aanpak methode

 “Het is nog steeds een keus.” Niet een ieder kan over dezelfde kam geschoren worden. Je hebt ,jongeren die van huis uit worden aangeleerd zich te allen tijde te beschermen en moeilijke situaties te ontwijken. Wat dus gezegd kan worden is dat de ouders/verzorgsters nu meer dan ooit hun rol moeten oppakken en waar nodig zelfs strenger dan voorheen. Vanuit de kant van de overheid verwacht de burger ook een actieve houding, een voorbeeld voor Xavier is afsluitend in het interview bijvoorbeeld “meer bikers op straat dan voorheen”. 

GW

error: Kopiëren mag niet!