Polls: Burger heeft bar weinig vertrouwen in politici

Uit twee afgelopen week op de website van Dagblad Suriname gepubliceerde polls, blijkt overduidelijk, dat de burger nauwelijks vertrouwen heeft in de politici, maar dat die burger ook niet altijd de politiek begrijpt. Niet vreemd, omdat de praktijk uitwijst dat veel politici vooral veel zeggen en beloven, maar als puntje bij paaltje komt hetgeen ze zeggen en beloven veelal niet nakomen. Vaak praten ze in de Assemblee, als het gaat om politici die functioneren als Assembleeleden, vanuit partijpolitiek belang en soms zelfs uit eigen belang, maar niet vanuit het belang van de burger.

Begrijpen mensen wel de politiek?

De uitkomst van de poll waarin lezers en volgers van Dagblad Suriname werd gevraagd ‘denkt u dat politici voorstander zijn van transparantie? is echter verrassend. De conclusie zou kunnen zijn, dat mensen de politiek en het optreden van politici niet echt begrijpen. Immers, van de 1.368 mensen die de poll hebben ingevuld, hebben maar liefst 1.295 personen (96 procent) de optie ‘Nee’ ingevuld. 

Maar, het merendeel van politici is wel degelijk voorstander van transparantie. Wie met regelmaat openbare vergaderingen van de Assemblee volgt, weet dat veel Assembleeleden met regelmaat naar aanleiding van allerlei issues om transparantie vragen. En die transparantie wordt gevraagd aan ministers en ministeries. Het zijn juist ministers en ministeries die niet altijd blijk geven voorstander te zijn van transparantie. Assembleeleden moeten veelal ‘bedelen’, ‘smeken’ om transparantie. Slechts 73 mensen hebben de optie ‘Ja’ aangevinkt in de poll, 5 procent. Dus die 73 personen begrijpen hoe de politiek werkt en hoe politici optreden en dat politici wel degelijk voorstander zijn van transparantie. Dat is een trieste constatering, die politici ook aan het denken moet zetten.

Je kunt niet echt rekenen op het woord van een politicus

Een tweede poll toont overduidelijk, dat zeer veel burgers denken, dat wanneer politici hun woord geven, zij daar uiteindelijk niet op kunnen rekenen. De burger wantrouwt dus de politici. De poll-vraag ‘denkt u dat alle politici hun woord geven en dat u erop kunt rekenen’ werd door 1.244 stemmers, 92%, met ‘Nee’ beantwoord. Let wel, de poll werd in totaal door 1.346 personen ingevuld.

93 personen hebben de optie ‘Soms’ als antwoord aangevinkt (7 procent) en slechts 9 stemmers is van oordeel, dat zij wel op politici kunnen rekenen wanneer ze hun woord hebben gegeven, 1 procent.

Werk aan de winkel

Er lijkt dus nogal wat werk aan de winkel te zijn voor politici (Assembleeleden) om daadwerkelijk het vertrouwen te winnen van het volk en dus ook van de kiezers. Op de huidige pluche zetels van de Assemblee zit slechts letterlijk een handjevol politici, die met regelmaat tijdens openbare vergaderingen verklaren, dat zij daar zitten voor het volk, voor de burgers, voor de mensen die op ze hebben gestemd. Dat zijn politici die het politieke Assemblee werk heel goed begrijpen. Een enkeling is daardoor zelfs tot een soort ‘outcast’ binnen de eigen fractie geworden. 

Maar, het zijn juist deze Assembleeleden die veel lof verdienen en het vak door en door kennen en weten hoe het moet, hoe het hoort. Zij prediken niet voor hun eigen persoonlijke parochie of voor die van hun fractie en partij, maar voor de burgers, het volk… en zo hoort het.

PK

error: Kopiëren mag niet!