Koers blijft omhoog neigen, SRD 32,52 voor een USD

De wisselkoers blijft sinds enige weken neigen naar steeds verdere stijging. Afgelopen vrijdag sloot de wisselkoers voor de USD op SRD 32,53. De euro sloot de week op SRD 33,58. De koers begon de afgelopen week met een notering van SRD 32,26 voor de USD en de Euro begon de week met SRD 33,25. 

De koersnoteringen van de afgelopen weken laten zien, dat er een voortdurende opwaartse druk zit in de koers. Hieruit kan worden geconcludeerd, dat er niet veel is veranderd in het aanbod van valuta op de markt in positieve zin. President Chandrikapersad Santokhi heeft niet lang geleden gezegd, dat niet alle marktactoren zich houden aan de koers stabiliserende maatregelen. Vooral met betrekking tot de naleving door exporteurs van de 35% verplichte export renteregeling kunnen zaken veel beter gaan. De koers stabiliserende maatregelen waren november vorig jaar waren aangekondigd. 

Centraal bij die maatregelen is het kanaliseren van het valuta-aanbod naar één punt, met name de VCB. Hiermee moet voorkomen worden dat men “buiten” op zoek gaat naar valuta. Importeurs geven via hun banken hun behoefte aan valuta aan. De valutabehoefte wordt wekelijks opgemaakt, en een speciaal daartoe aangewezen commissie wijst de week daarop de opgegeven valutabehoefte toe. 

Maatregelen

Een andere maatregel ligt op het vlak van temporisering van de import van niet noodzakelijke goederen. De uitvoering van de maatregelen moet in onderlinge samenhang, en indien dat gebeurt zegt de president ervan overtuigd te zijn, dat de koers in bedwang kan worden gehouden. Gelet op de koersnoteringen lijkt dat tot nu toe nog niet het geval te zijn. Eerder is gezegd, dat strikte naleving van onder ander de 35% retentieregeling bij exporten voldoende valuta oplevert om te kunnen voorzien in de minimaal noodzakelijke importbehoefte aan brandstof, basisgoederen en medicamenten.

De regering heeft in de voorbije periode herhaaldelijk aangegeven, dat koersbeheersing voor haar topprioriteit is, vanwege de directe effecten ervan op de prijsontwikkeling. Vanwege lopende afspraken met het Internationaal Monetair Fonds mag de Centrale Bank van Suriname (CBvS) niet op de valutamarkt interveniëren om de koers op een bepaald niveau vast te houden. 

Tijdens de aan gang zijnde heronderhandeling met het IMF, is de inzet van de CBvS onder meer het verkrijgen van meer ruimte om op de valutamarkt te mogen interveniëren. Volgens de laatste berichten lijkt het IMF hier een open oor voor te hebben.

SS

error: Kopiëren mag niet!