Ricky Stutgard: “Minister Levens moet bedankt worden”

In de afgelopen periode heeft Ricky Stutgard bijzonder veel aandacht besteed aan het onderwijs in Suriname. Het gaat voornamelijk om de knelpunten binnen het vernieuwd onderwijs. In een reactie tegenover Dagblad Suriname zegt Stutgard, dat hij nog steeds klachten binnen krijgt van leerkrachten, dat leerlingen niet kunnen lezen, schrijven en rekenen. 

“De afgelopen 2 jaren is door de Covid-periode onderwijs niet dan wel onvoldoende verzorgd. Hierdoor hebben leerlingen en MULO-studenten een grote achterstand opgelopen. De minister heeft hierna de doorstromingsregel ingevoerd. Wat inhoudt, dat je doorstroomt naar het volgend leerjaar ongeacht je slechte leerprestaties. Als dat niet voldoende is gaan leerlingen nu slechts 2 tot 3 dagen per week naar school. Al deze factoren hebben een negatieve impact gehad op de leerlingen. Ze zijn niet meer gemotiveerd hun best te doen”, stelt Stutgard.

“De minister is eigenzinnig en koppig”

Aan Stutgard is gevraagd wat zijn kijk is op dit probleem. Hierop antwoordt hij: “Het probleem is dat de minister eigenzinnig en koppig is. Ze heeft vernieuwingen door de strot van leerkrachten en leerlingen geduwd zonder rekening te houden met de randvoorwaarden. Ze heeft niet afgestemd met het veld en is niet gestart met een pilotproject om de kinderziekten eruit te halen. De MULO (academisch gericht) en LBO (beroepsgericht) zijn nu aan elkaar geïntegreerd. Maar er is nu een groot tekort aan docenten en prakticumfaciliteiten.”

“Om een voorbeeld op te noemen: ICT is ingevoerd, maar er zijn geen docenten, geen computers dan wel laptops, maar in mei wordt wel voor het 10e leerjaar een examen afgenomen. De leerkrachten weten tot nog toe niet hoe de toets eruit zal zien. Er is ook een ander vak in het 9e en 10e leerjaar geïntroduceerd, namelijk Mode en Creatie. De leerlingen (meisjes en jongens) moeten met naald, garen en lapstof op school komen om te leren kleren te naaien. De scholen ontbreken naaimachines. Vooral de jongens verzuimen veel, want ze zijn niet gemotiveerd.”

“Minister Levens moet bedankt worden voor haar diensten”

Op de vraag hoe deze problemen aangepakt zouden moeten worden zegt Stutgard, dat minister Levens allereerst bedankt moet worden voor haar diensten. “Ze heeft in tweeëneenhalf jaar veel kapot gemaakt en is bezig generaties van domme Surinamers te creëren. De historie zal het haar niet vergeven. Wanneer de regering serieus is met onderwijs zal ze meteen het getij moeten keren en alle ondoordachte vernieuwingen terugdraaien. Indien de regering het meent met onze kinderen zal ze meer investeren in Onderwijs.”

Verder zegt Stutgard, dat onderwijs slechts 4 – 5% van de begroting krijgt en dat dat verhoogd moet worden. Verder moeten naar zijn zeggen meer scholen en lokalen gebouwd worden. Maar, ook moeten meer meubilair en prakticumfaciliteiten worden aangeschaft en verouderde leerboeken worden vervangen. Vitale gepensioneerden kunnen volgens hem ook in dienst genomen worden om te helpen de achterstanden in te lopen. Verder geeft hij aan, dat reeds in het 6e leerjaar keuzevakken geïntroduceerd moeten worden, zodat de interesse van de leerling vroegtijdig wordt ontdekt. Hij zegt tot slot over dit punt dat er afgestemd moet worden met alle stakeholders binnen het onderwijs. “En niet eigenzinnig iets doordrukken, want dat is sowieso gedoemd te mislukken.” 

“Op papier kan alles mooi eruit zien, maar de praktijk is een andere ballgame. De minister heeft nog steeds niet gezegd hoeveel de invoering van dit onderwijssysteem zal kosten en waar ze het geld vandaan zal halen. Daarom stel ik de vragen weer: Hoeveel gaat dit project in euro’s kosten en wie gaat het betalen? Het leven is niet statisch, maar dynamisch. Vernieuwingen zijn een must, maar moeten op de juiste, doordachte en verantwoordelijke manier geschieden: Eerst een pilotproject invoeren om de kinderziekten op te vangen. Belangrijk is wel: Zorg voor een breed draagvlak en stem af met het veld.”

“Deze uitspraken zijn zijdens de waarheid”

De minister zei onlangs tijdens een persconferentie van het minOWC dat ongeveer 45 procent van de mensen in Suriname het niveau heeft van de vierde klas lagere school. En met dat percentage kan men naar haar zeggen geen land opbouwen. Aan Stutgard is gevraagd wat zijn opvatting hierover is. Stutgard: “Ze is duidelijk de kluts kwijt, daar documentatie van Census 2012, IMWO Onderzoek naar kinderarbeid 2017 bestemd voor ILO en Onderwijsstatistieken en Indicatoren 2020 (minOWC), aantoont dat deze uitspraken zijdens de waarheid zijn.”

Nog meer knelpunten..

Tot slot is aan Stutgard gevraagd of hij nog meer knelpunten merkt binnen het vernieuwd onderwijs. Hierop antwoordt hij: “Zonder dat het minOWC het door heeft worden nu al zowel leerlingen als scholen geselecteerd. Vele ouders hebben hun kinderen die bestemd zijn voor een studie op LBO-niveau ingeschreven op een MULO-school. Het gevolg is, dat er een leegloop op de LBO scholen is, terwijl de MULO’s een overschot aan leerlingen hebben. Vooral kinderen van leerjaar 9 zullen niet dagelijks naar school kunnen.”

Verder geeft hij aan, dat bij de inschrijving, scholen het rapport van de leerling doornemen. “Kinderen met een slecht rapport worden niet ingeschreven. Hierdoor ontstaat er een concentratie van moeilijk lerende kinderen en kinderen met gedragsproblemen op één school of in één bepaalde buurt. Er is bovendien een voortgangsrapport geïntroduceerd. Binnen 1 jaar zijn er al 3 keren wijzigingen ingebracht. Een bewijs dat met onze kinderen geëxperimenteerd wordt”, aldus Stutgard.

SK

error: Kopiëren mag niet!