Geen brieven vanuit OW voor ontruiming berm ondernemers Flora 

Gedegen beleid voor bebouwing 

Er zijn geen enkele brieven vanuit het ministerie van Openbare Werken (OW) verstuurd naar berm ondernemers op en langs de Leo Eliazerstraat te Flora. Daar wordt gesproken over mogelijke ontruiming binnen een maand. Deze kwestie kwam in het parlement aan de orde en werd door zowel de NDP, ABOP en de NPS aangekaart. De NDP-fractie bracht zelfs een bezoek aan het gebied. Volgens de NDP zijn vanwege het chaotische beleid van de regering ondernemers in grote onzekerheid geraakt. De fractie bracht een bezoek en sprak met de ondernemers en bewoners van de Leo Eliazerstraat. 

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken benadrukt echter tegenover Dagblad Suriname, dat vanuit het ministerie geen sprake is van ontruiming. De bewindsman beklemtoont wel, dat er een gedegen beleid wordt gevoerd. Er zullen geen nieuwe vergunningen gegeven worden om op bermen te bouwen. 

Bermbeleid 

Volgens de minister zijn bermen niet bedoeld om te bouwen. Het zijn onder andere veiligheidsstroken bedoeld om uit te wijken van de weg. Ook het onderhoud van kanalen en trenzen wordt verhinderd door bebouwingen op bremen. OW is begonnen om zelf bermen te verfraaien. In dit kader is onlangs een pilotproject gestart aan de mr. Jagernath Lachmonstraat ter hoogte van het ministerie. Er is reeds een aanvang gemaakt met het afscheren van de middenbermen. Dit om meer verkeersveiligheid te garanderen. Het ministerie merkt op dat bomen op de middenbermen van diverse wegen ondertussen heel groot zijn geworden. Dit zorgt voor onoverzichtelijkheid in het verkeer. In bepaalde gevallen raken bomen de elektriciteitsmasten en is er beschadiging van het wegdek door de wortels.

Vergunningen 

In de nieuwe vergunningsvoorwaarden van het ministerie is aandacht besteedt aan vergunningen betreffende commerciële als familie verkavelingen alsook vervoersvergunningen ten behoeve van drempels, bestratingen, bermen en parkeervakken. Ook kondigt het ministerie aan, dat over enkele maanden de milieupolitie wordt geïntroduceerd die erop zal moeten toezien dat het onderhoud van percelen en bermen op een correcte manier kan geschieden. “Hierbij zal streng worden gelet op het naleven van de milieuwetgeving”, aldus minister Nurmohamed. 

Er komen maatregelen met betrekking tot leegstaande percelen en gebouwen, hoog gras, bermen en onderhoud van goten. Er zal streng worden opgetreden. Indien men weigert zich aan de aangekondigde wetten en regels te houden, zullen er zware boetes conform de wet worden opgelegd. Het ministerie mag optreden als blijkt dat de door de Raad van Ministers (RvM) goedgekeurde wet- en regelgevingen niet worden nageleefd.

error: Kopiëren mag niet!