Soewarto Moestadja (NDP): “1 op de 12 Surinamers staat op betaalrol overheid”

Eén op de twaalf Surinamers staat op de betaalrol van de overheid. Een kwart van de werkende bevolking zit bij de overheid. Acht procent van de bevolking is ambtenaar. Het ambtenarenapparaat is meer dan 53.000 groot. Maandelijks wordt aan in totaal 62.382 personen betalingen verricht. Het Assembleelid Soewarto Moestadja (NDP) noemde deze cijfers gisteren tijdens de behandeling van de ontwerpwetten nadere wijziging van de Personeelswet en de Ambtenaren Pensioenwet. Deze wijzigingen in de wetten zijn nodig om de verplichte ambtenarenregistratie die nu gaande is een wettelijke grondslag te geven.

Categorieën

Moestadja verschafte inzicht in de verschillende categorieën ambtenaren bij wat hij noemde het waterhoofdige overheidsapparaat. Hij noemde zeven categorieën. De eerste twee categorieën zijn personen met een vaste aanstelling en personen met een arbeidsovereenkomst volgens de Personeelswet. De derde categorie bestaat uit mensen met een arbeidsovereenkomst, doch die tewerkgesteld zijn bij een door de overheid gesubsidieerde instelling. Verder heb je mensen die vanwege gewijzigde beleidsinzichten thuis zijn gezet. 

De vijfde categorie is de groep die buiten de ministeries van waar ze betaald worden, te werk zijn gesteld. Hiertoe kunnen gerekend worden leerkrachten bij Onderwijs en de geestelijken bij Binnenlandse Zaken. De zesde categorie behelst de juridische constructies, die het mogelijk maken dat betalingen worden verricht aan mensen die in feite niet aan het werk komen. 

Moestadja noemde voorts de categorie spookambtenaren, zijnde personen die niet fysiek op het werk verschijnen. De laatste categorie die het Assembleelid noemde is die van het langdurige ziekteverzuim.

Van de 62.382 personen aan wie maandelijks uitbetalingen worden verricht hebben 9.370 mensen, die door omzeiling van artikel 7 van de Personeelswet, een werkverband met de overheid vanwege nepotisme, patronage, regelarij en het beleid van friends and family. Volgens Moestadja speelt dit fenomeen van waterhoofdig overheidsapparaat sedert de jaren ’70 van de vorige eeuw bij opeenvolgende regeringen. 

SS 

error: Kopiëren mag niet!