Er kunnen over het onderwijsbeleid meer vragen gesteld worden dan 10 wijzen kunnen beantwoorden

Januari de poort, de toegang, tot een nieuw jaar wordt beheerst door naar voren kijken. Hoe ziet u de toekomst? “Daar vraagt u mij wat.  U stelt mij een vraag die nog niet door 10 wijzen kan worden beantwoord. Ik tast in het duister.”

Kwijnend bestaan

“Nadat hij in december 2022 het kwaad heeft veroordeeld en achtergelaten, blikt Suriname aan het begin van 2023 vooruit.  Geluk en verdriet werden met pagara’s en goede voornemens bewierookt. Er zijn gebeden opgestegen en werden toverformules uitgesproken om al wat fout gaat in het land te bewijzen en verbetering te brengen in een kwijnend bestaan. Ik hoop er het beste van.”

Elk huis heeft zijn kruis

“Ik ben geen waarzegger, maar gezien de plagen die Suriname teisteren zal iedereen klappen incasseren. Elk huis heeft zijn kruis. Ik kan de gevolgen niet te overzien, maar weet dat het een geseling wordt.”

Verwildering

“De moraal neemt af, het leefmilieu verwilderd, losbandigheid grijpt om zich heen. Opgroeien en op het rechte pad blijven is een moeilijke opgave voor kinderen die dagelijks blootgesteld zijn aan slechte voorbeelden van bestuurders, bestuurders, ouderen en verlokkingen in hun sociale omgeving.  Zo’n milieu zorgt voor verderf van jong, oud, man en vrouw waardoor het land verschrompelt.”

Volk van morgen

“Het jaar, is maar net begonnen of de toekomst van het land wordt plat op de buik gedwongen door de zonen van hermandad.  Met buitensporig politiegeweld werd opgetreden tegen jeugdigen, minderjarigen, studenten en vroege schoolverlaters die zich ophouden in en rond scholen te Zorg en Hoop.”

Schandaal

“Jeugdigen werden als zware criminelen naar de grond gedwongen, plat op de buik, met het gezicht in het stof gelegd. Gefouilleerd en afgevoerd. Het enige dat er ontbrak waren handboeien en getrokken vuurwapens. Het politieoptreden op verzoek van de schoolleiding wordt door velen toegejuicht, maar het is een schandaal een incident, dat de opvoeding, vorming en het onderwijs in Suriname met de billen bloot legt.”

Jeugdproblematiek

“Veiligheid op school is allereerst de taak van de school zelf. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft daarop toe ze zien. Er wordt getreuzeld totdat ongewenst gedrag en strafbare feiten de overhand hebben alvorens in te grijpen. Er hapert heel wat aan het  vroeg signaleren, preventie en tegengaan van deze jeugdproblematiek.”

Maatschappelijke zorg

“Het is onprettig en bedreigend dat jeugdigen, die al dan niet iets met de school te maken hebben, het schoolterrein misbruiken en zich ontoelaatbaar in de buurt ophouden. Wapens, tabak, alcohol en drugs op school worden met de dag een grotere kopzorg. Maar de sterke arm erop afsturen kan averechts werken. Waarom wordt er niet meer gedaan aan maatschappelijke zorg en preventie?”

Vertrouwensband

“Samenwerken met de politie om kinderen te begeleiden is gewenst maar het mag de vertrouwensband van de school, de leerling, ouders en samenleving niet schenden en schaden. Het schenden van dit vertrouwen gaat verder dan het blote oog. Het onderwijsproces wordt verstoord, het schoolritme en de maatschappij lijden schade.”

Zwakke begeleiding

“De band tussen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, scholen, studentenverenigingen, oudervereniging is zeer losjes. De gezamenlijke begeleiding van jongeren op weg naar hun volwassenheid is zwak”, aldus geluiden uit de samenleving.

HD

error: Kopiëren mag niet!