Monseigneur Wulfinghstraat veiligheidszone

“Bij het tot ontwikkeling brengen van de republiek wordt er niet verder gekeken dan de neus lang is. Er wordt klakkeloos te werk gegaan. Regels en afweging van individuele en algemene belangen en het welzijn van de burgers worden verwaarloosd”, is een vaak gehoorde opmerking.

Dwaling

“Zo wordt er hoegenaamd niet gedacht aan ruimtelijke ordening. Deze dwaling heeft zich ook voorgedaan bij de bouw en inrichting van het gerechtsgebouw aan de Monseigneur Wulfinghstraat, waar er strafzaken worden behandeld. Er is onvoldoende rekening gehouden met het veiligheidsaspect.”

Veiligheidsmaatregelen

“Bij het betreden van het gerechtsgebouw worden bezoekers onderworpen aan veiligheidsmaatregelen. Zij moeten zich kunnen identificeren. In het gebouw zijn er camera’s opgesteld. De bagage wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van bijvoorbeeld wapens, gevaarlijke voorwerpen, munitie, explosieven, drank, drugs, communicatie-, opname-, foto en filmapparatuur. Vloeistoffen, gassen en andere spullen zijn verboden. Poststukken kunnen worden nagegaan. Er kan ook aan de kleding en op het lichaam gezocht worden. Tijdens risicovolle zittingen wordt het toezicht opgevoerd.”

Aanvullende maatregelen 

“Gezien de ‘terroristische daad’, waarbij er granaten werden geworpen over de omheining en er geschoten werd in de richting van het gerechtsgebouw aan de Wulfinghstraat zijn er aanvullende beveiligingsmaatregelen nodig geacht. De straat en omgeving zijn tot nader order tot veiligheidszone verklaard.”

Ongeschikte locatie

“Bij het kiezen van de locatie waar het gerechtsgebouw is neergezet heeft de overheid klakkeloos gehandeld. Er werd onvoldoende rekening gehouden met veiligheidsaspecten.”

Schoolbevolking in gevaar

“Het terrein heeft het formaat van een postzegel. Het gebouw wordt omringd door meerdere scholen waar veel meer dan duizend leerlingen onderwijs genieten. Gerechtsgebouwen lopen risico’s van aanvallen en andere ongeregeldheden.”

Parkeergelegenheid

“Er is niet gedacht aan parkeermogelijkheden. Het trottoir ligt op werkdagen aan weerskanten over de hele lengte van de weg bezaaid met geparkeerde rij- en motorvoertuigen. Markering die verboden te parkeren aangeven worden aan de laars gelapt.”

Gevaar

“Scholieren en andere voetgangers moeten zich tussen de auto’s manoeuvreren of van de rijweg gebruik maken. In geval van ongeregeldheden kan ontkomen aan het gevaar moeilijk worden”,  tot zover de opmerkingen geplaatst door burgers.  

HD

error: Kopiëren mag niet!