“Minister van Alle Zaken” in ‘s lands vergaderzaal

De geestigheid waar Surinamers zich van bedienen bij woordspelingen of bij het “uitvinden” van bijnamen voor publieke persoonlijkheden zoals politici,  overstijgt zo nu en dan alle superlatieven. De laatste editie uit dit maatschappelijk fenomeen is de benaming “Minister van Alle Zaken”. Hoewel deze benaming al enige tijd in gebruik is in de algemene informele “huis- en keukensfeer”, was het afgelopen donderdag de eerste keer, dat de benaming “Minister van Alle Zaken” is gebezigd in ‘s lands vergaderzaal, de Nationale Assemblee. 

Het NDP-Assembleelid Jennifer Vreedzaam sprak haar ongenoegen uit over de negatieve bijgevolgen van het beleid van de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS)  inzake visumvrij reizen naar Suriname. Mogelijke gevallen van mensensmokkel en de ongecontroleerde binnenkomst in het land van ongewenste personen zijn zaken waarover ze zegt de procureur-generaal (pg) te hebben aangeschreven om een nader onderzoek in te stellen. De “Minister van Alle Zaken” moet uitleg hierover geven in het parlement, vindt ze.

Het duurde wel even voordat DNA-ondervoorzitter Dew Sharman, die op dat moment de vergadering leidde, heeft ingegrepen. Pas bij de tweede keer dat deze benaming door het lid Vreedzaam werd gebezigd, greep Sharman in. Terecht wees hij het lid erop dat “wij geen Minister van Alle Zaken hebben” in dit land. Indien een bepaalde minister wordt bedoeld vroeg hij om die bij de formele benaming te noemen. Een andere benaming bezigen noemt hij onparlementair. 

Sharman, ietwat onthutst, heeft echter verzuimd het lid te vragen de term “Minister van Alle Zaken” terug te nemen. Deze benaming blijft dus in feite in de handelingen van het parlement staan. Daarmee zou men bijna kunnen stellen dat het een “officiële status” heeft gekregen. Wellicht dat bij de openbare vergadering van morgen, dinsdag, deze geestige benaming van “Minister van Alle Zaken” in de handelingen wordt verwijderd.

SS

error: Kopiëren mag niet!