“Eeuwig” kapotte Fontein een affront voor Monument van de Democratie

De “eeuwig” kapotte fontein aan het Vaillantsplein/Spanhoek, hartje binnenstad van Paramaribo, lijkt symbool te staan van het klaarblijkelijk onvermogen van Suriname om meest elementaire kwesties die de samenleving dagelijks raken structureel op te lossen. Alle goede initiatieven in het recente verleden en spijt om de fontein weer te laten werken zoals vanouds, blijken steeds slechts van korte levensduur te zijn. 

De kapotte fontein staat er al geruime tijd weer troosteloos en verwaarloosd bij, alsof het ons als samenleving niets kan schelen. Des temeer is het pijnlijk vast te stellen, dat door de “structureel” slechte staat waarin de fontein verkeert, ernstig afbreuk wordt gedaan aan één van Suriname’s belangrijkste monumentale kunstwerken, namelijk het “Monument van de Staten” van Suriname. 

Het Statenmonument, zoals het ook genoemd wordt, staat symbool voor de saamhorigheid, democratie, rechten en vrijheden van het Surinaamse volk. Fundamentele pilaren waar de Surinaamse natie op rust, doch waar naar het lijkt steeds meer mensen steeds minder van doordrongen zijn. 

En de “eeuwig” kapotte fontein rond het Statenmonument draagt daartoe in belangrijke mate bij. Het leidt de aandacht af van de werkelijke betekenis van het statige monument. Voor de bezoekende toerist is de troosteloze fontein bij Vaillantsplein absoluut ook geen visitekaartje. Om als land voor te schamen. 

In het parlement wordt nu gedebatteerd over ontwerpwetten die gaan over de ontwikkeling van toerisme en de toerisme industrie in Suriname. Menig parlementariër vraagt zich af wat voor nut het heeft om over grote toerisme ontwikkelingen te praten als wij niet eens in staat zijn te voldoen aan de meest elementaire zaken die nodig zijn om die ontwikkeling van de grond te krijgen, zoals het hebben van goed werkende openbare toiletten, een schone binnenstad, veiligheid en goed onderhouden monumenten en bezienswaardigheden. Indien wij maar niet in staat zijn het fontein te rehabiliteren, zou het wellicht beter zijn om het te slopen en de omgeving zodanig her in te richten waarbij de aandacht gericht moet zijn op het Statenmonument met haar grote nationale en historische waarde. 

De Nationale Assemblee zou wellicht hier de nodige aandacht aan kunnen geven. Het Statenmonument op het Vaillantsplein werd op 8 mei 1966 onthuld. Op die datum was het 100 jaar geleden dat de toenmalige Koloniale Staten van Suriname (Nu De Nationale Assemblee) voor het eerst in openbare vergadering bijeen kwam. Het monument is een kunstwerk van de hand van de kunstenaar Robles Medina.

SS 

error: Kopiëren mag niet!