Ready Lions Club voert projecten uit op O.S. Tourtonne school

Paramaribo Ready Lions Club heeft 17 januari de gerenoveerde toilettengroepen van O.S. Tourtonne school 3 opgeleverd. Als één van haar doelen in het fiscaal jaar 1 juli 2021-30 juni 2022, heeft de gewezen President van Paramaribo Ready Lions Club, Lion Anisjah Tamsiran-Saridjan, gemeend om VOJ-scholen tegemoet te komen.

In de wetenschap dat VOJ-scholen vaak kampen met defecte toilettengroepen, heeft Lion Anisjah Tamsiran-Saridjan het doel uitgezet om met de verworven fondsen tijdens haar fiscaal jaar renovatieprojecten uit te voeren ter zake toilettengroepen en werden twee scholen uitgekozen nl. de H.P.G. Latourschool 1 en de O.S. Tourtonne school 3.

De gerenoveerde toilettengroepen van de H.P.G. Latourschool 1 werden opgeleverd op 30 juni 2022 en die van de O.S. Tourtonne school 3 werd als “ongoing project” van de gewezen President Lion Anisjah Tamsiran-Saridjan, in het nieuw fiscaal jaar uitgevoerd en opgeleverd. Als chairperson van dit project was Lion Carmen Wip-Larijn aangesteld en als commissielid Lion Muriël Gerling-Brielle.

Het renovatieproject ging gepaard met een milieuproject, dat ook als “ongoing project” van de gewezen President Lion Anisjah Tamsiran-Saridjan, op voornoemde school werd uitgevoerd d.m.v. het planten van een fruitboom. Lion Mildred Darson was aangesteld als chairperson van het milieuproject.

Het schoolhoofd mevrouw Ajodhia, de leerkrachten en de leerlingen van de O.S. Tourtonne school 3 zijn Paramaribo Ready Lions Club zeer erkentelijk voor de donaties.

error: Kopiëren mag niet!