RGM boekt sterke 4e kwartaalcijfers 2022, circa 2.000 kilogram goud

De Rosebel Goldmines N.V (RGM) heeft in het laatste kwartaal van 2022 een sterk goudproductie cijfer gehaald. Het goudbedrijf heeft 69.000 ounces goud geproduceerd, wat neerkomt op circa 1.956 kilogram. Afgezet tegen een gemiddelde goudverkoopprijs over dezelfde periode van US$ 1.670 per ounce, vertegenwoordigt dit een bedrag van circa US$ 115 miljoen. Over het gehele jaar 2022 genomen heeft RGM een goudproductie gerealiseerd van 214.000 ounce, oftewel 6.067 kilogram. 

De behaalde jaarlijkse goudproductie ligt boven de bijgewerkte productie verwachtingen van het afgelopen jaar, welke lagen tussen de 175.000 en 200.000 ounces. De gerealiseerde goudproductie cijfers zijn exclusief de 5% aandelen die de Staat Suriname via Staatsolie in RGM bezit. Op basis van 100% komt de jaarproductie over 2022 op 253.000 ounces, gelijk aan 7.173 kilogram.

Trots 

Volgens een gisteren door de Canadese moedermaatschappij IAmGold uitgegeven persbericht zijn de sterke productiecijfers over het laatste kwartaal van het afgelopen jaar het gevolg van het betreden van mijnzones met een hogere graad van goud bij zowel Rosebel- als de Saramacca-mijn volgens het mijnplan van het bedrijf. IAmGold zegt trots te zijn op de prestaties van Rosebel Goldmines N.V. 

Met betrekking tot de verkoop van haar aandelenbezit in RGM aan de Chinese Zijin Mining Group zegt IAmGold te verwachten deze verkooptransactie in het eerste kwartaal van dit jaar af te ronden. De Surinaamse regering heeft vorige maand goedkeuring verleend aan de aandelenverkoop door IAmGold aan Zijin Mining Group. Ze stelt wel voorwaarden voor haar verklaring van geen bezwaar. Zo moeten alle openstaande issues die Staatsolie N.V heeft met Rosebel Goldmines N.V uiterlijk dit kwartaal worden afgehandeld. De regering verlangt ook dat binnen 6 tot 12 maanden Zijin haar investeringsplannen met betrekking tot Rosebel aan haar presenteert. Na de aandelenoverdracht dient Zijin Mining Group voorts zo spoedig mogelijk besprekingen met de Surinaamse regering te starten met betrekking tot de “reclamation liabilities” (verplichtingen in verband met uitgemijnde gebieden) en de daarmee gepaard gaande financiële zekerheid.    

IAmGold totale productie

De CEO van IAmGold, Maryse Belanger, zegt dat de goudmultinational het jaar 2022 heeft afgesloten met een sterk kwartaal, met een productie die de bovengrens van de bijgewerkte schattingen overtrof. IAmGold  opereert drie goudmijnen, met name de Essekane in Burkina Faso, Rosebel in Suriname en Westwoord in Canada. Voor de komende periode is de focus van IAmGold gericht op het in productie brengen van haar grootste goudmijn project, met name de Côté Gold in het noord-westen van Canada. 

De verkoop van haar aandelenbelang in RGM heeft voornamelijk te maken met de ontwikkeling van de Côté Gold. De verkregen financiële middelen uit deze verkoop zullen worden gestopt in het tot productie brengen van de Côté Gold. IAmGold verkoopt haar 95% aandelenbelang in RGM voor US$ 360 miljoen aan contanten aan de Chinese Zijin Mining Group. Daar bovenop ontvangt IAmGold nog eens een bedrag van US$ 41 miljoen voor het opgeven van haar leaseverplichtingen voor apparatuur.

In 2022 behaalde IAmGold met de operaties van haar drie goudmijnen in de wereld een toerekenbare goudproductie van 713.000 ounces, boven het herziene productie schattingen van 650.000 tot 705.000 ounces, inclusief 185.000 ounces geproduceerd in het vierde kwartaal in 2022. De jaarlijkse goudverkopen bedroegen 721.000 ounces tegen een gemiddelde gerealiseerde goudprijs van $ 1.742 per ounce. De goudverkopen in het vierde kwartaal bedroegen 183.000 ounces tegen een gemiddelde gerealiseerde goudprijs van $ 1.670 per ounce.

SS

error: Kopiëren mag niet!