Poll: Burger vindt dat alle etniciteiten in samenleving geïntegreerd moeten worden

In Suriname is al sinds jaar en dag sprake van de weg naar eenheid in verscheidenheid. De verschillende etniciteiten die op verschillende naren in Suriname terecht zijn gekomen, moeten uiteindelijk een geheel kunnen vormen. In veel opzichten worden er drastische veranderingen aangebracht om dit zo goed mogelijk te realiseren.

Dagblad Suriname heeft in een poll op haar website de vraag aan haar lezers en volgers gesteld, of alle etniciteiten geïntegreerd moeten worden. Door integratie kan Suriname immers naar betere hoogtes gebracht worden.

In totaal hebben 1.016 mensen hun stem uitgebracht. 69 procent (698) van het totaal uitgebrachte stemmen geeft te kennen, dat ze het helemaal hiermee eens zijn dat alle etniciteiten in de samenleving geïntegreerd worden. 13 procent (130 stemmers) heeft een neutrale mening, 9 procent (92 stemmen) is het er enigszins eens mee. 8 procent (83 stemmen) is het volkomen eens en 1 procent (13 stemmen) is het enigszins oneens met het gestelde, dat integratie binnen de samenleving nodig is.

Ook hieruit kan geconcludeerd worden, dat een groot aantal mensen het beter vindt dat  de integratie in de samenleving plaatsvindt. Veel van de Surinaamse burgers zijn zich ervan bewust, dat dit een van de belangrijkste voorwaarden is, gezien Suriname een multi-etnisch land is.

Verschillende politieke partijen hebben reeds de start gemaakt om deze integratie in de samenleving te ondersteunen. De typische etnische politieke partijen behoren bijna al tot het verleden.  Zoals de stemmers dat laten blijken, is het noodzakelijk dat de integratie in de samenleving het best op z’n plek zou zijn.

GW

error: Kopiëren mag niet!