Just so You Know

De vicepresident beschuldigt justitiële instanties van partijdigheid, die het met klem ontkennen. Opeenvolgende stakingen demonstreren de groeiende ontevredenheid. En terwijl ons land wordt geruïneerd door maffiabendes, kartels, leugenaars, bedriegers en corruptelingen vinden leden van de regering en De Nationale Assemblee de tijd om enkele dansende tieners officieel via de media te bekladden, die daardoor misschien zelfs zijn getraumatiseerd. Hoe dit zal doorwerken weet God alleen. 

Is dit zowel educatief, psychologisch als maatschappelijk wel verantwoord en geef je daarmee het goede voorbeeld? Wat bereik je ermee behalve onderdrukking? Dansen is een combinatie van kunstuiting en cultuur en als zodanig een fundamentele vrijheid, dus een mensenrecht. Wat wil je of verwacht je anders? Mensenrechten beknotten, geen vrije expressie van erotiek meer en maar leren stelen? Wordt dat beoogd met de jeugd is de toekomst van morgen? Dansen op welke manier dan ook heeft geen enkel effect op de inrichting en ordening van een gezonde samenleving. Corruptie en stelen beïnvloeden dit wel negatief en hoe? Kijk maar wat er vanaf 1975 met de ontwikkelingsgelden en alle andere inkomsten zijn gebeurd en welke leiders zijn voortgekomen. Het resultaat is een steeds stijgende wisselkoers en inflatie. En erotisch dansen heeft niets hiermee uit te staan. Just so you know.

Repressie

Repressie van erotische gevoelens daarentegen is ongezond. We moeten daarom juist leren om dit uit de taboesfeer te halen, dat wil zeggen een ieder in zijn/haar eigen waarde te laten. Stel nou eens dat een ieder elke dag bijv. Kabula zou dansen, maar wel integer en verantwoordelijk zou zijn, dan was Suriname toch zeker een paradijs. Maar omgekeerd absoluut niet. Er moet dus rationeel gekeken worden naar het effect op de samenleving en niet met emotionele hebies en vooroordelen. Just so you know. Anders lijkt mij dat hypocriet, onrealistisch en onpragmatisch. Paaldansen en Kabula zijn prachtige erotische dansvormen. Door  persoonlijke voorkeuren worden ze  soms afgekeurd, wat te wijten kan zijn aan seksuele repressie en taboes als gevolg van emotionele verstarring. Het frappante, grappige en tevens pijnlijke hiervan is, is dat slow dansen, in de zin van ‘schuren’ zoals dat in Suriname bekend staat, relatief veel intiemer en intensiever is dan ‘bommen’ en Kabula, evenals Salsa, Bachata, Lambada, Cumbia, Sertaneja en Zumba dat kunnen zijn. Maar niemand die daarover iets zegt, omdat ‘bommen’ en Kabula opzienbarend ogen. We moeten ons niet laten misleiden door optisch bedrog.

Ongewenste Zwangerschap

De bewering en angst voor (ongewenste) zwangerschap als gevolg van erotisch dansen is uiteraard uit de lucht gegrepen, volledig ongegrond en ronduit belachelijk. Anders zou Suriname al een bevolking van miljoenen inwoners tellen. De oorzaak is duidelijk een gebrek aan gedegen voorlichting over veilige sex en verstandige verwekking van kinderen. Evenzo zie je overal seksuele afbeeldingen, bijvoorbeeld als advertenties/reclames over straat, in winkeletalages, op de televisie en online. Deze zaken hebben evenmin geleid tot (ongewenste) zwangerschappen en de armoede veroorzaakt of zelfs enigszins daartoe bijgedragen. 

De gewenste inrichting en ordening van elke samenleving is gebaseerd op waarden, zoals vrijheid, gelijkheid, integriteit, respect, liefde, verdraagzaamheid en rechtvaardigheid. Just so you know. 

Vandaar mijn vaststelling: ‘dirty dancing is not an crime, but corruption is.’ Dit moet niet worden gebagatelliseerd. Corruptie is namelijk de enige fundamentele oorzaak waarom we in de huidige ellende verkeren en vastzitten. Just so you know. Een recent onderzoek heeft uitgewezen dat meer dan 80 procent van onze samenleving geen vertrouwen heeft in onze democratie en (politieke) machtsinstituten. Capice?

Dr. Roy I Bhikharie, PhD

Eerst het Volk, dan de Rest

error: Kopiëren mag niet!