Uitspraken minister Somohardjo over niet betalen salarissen onwettig en onrechtmatig

Burgers hebben zich geërgerd aan uitspraken die gedaan zijn door de minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo, over het niet uitbetalen van salarissen aan ambtenaren die zich niet hebben geregistreerd.

“Geen registratie, geen salaris vanaf 1  januari 2023”

Somohardjo beweert telkenmale dat ambtenaren die zich niet hebben geregistreerd vanaf januari komend jaar geen salaris gaan ontvangen. Maar, deze uitlatingen van de minister zijn onwettig en onrechtmatig. Suriname kent een duidelijke Personeelswet. Alleen als een ambtenaar in strijd handelt met bepalingen in die wet opgenomen, kunnen maatregelen tegen een ambtenaar getroffen kunnen worden.

De wetgever heeft duidelijk aangegeven op welke gronden er inhouding van salarissen, schorsing of andere maatregelen tegen personeelsleden, hetzij bij een overheidsinstantie, hetzij personeel in het algemeen getroffen kunnen worden als ze hun werk niet naar behoren verrichten.

Bestuursorganen zijn geen wetgever

Een bestuursorgaan, in dit geval de minister van Binnenlandse Zaken, mag zich op de stoel van de wetgever/rechterlijke macht plaatsnemen en uitspraken doen die niet in een wet zijn vastgelegd. Als er gevallen zijn die inbreuk maken op de bepaling van de wetgever, dan zijn er rechtelijke instanties die recht zullen trekken wat scheef is gaan zitten. Bij gevallen als het niet registreren door ambtenaren, die helemaal niet in strijd zijn met de wet, is het niet fatsoenlijk om dergelijke uitspraken te doen.

Deskundige aan het woord

Een deskundige op het gebied van recht en wet, geeft in gesprek met de redactie van Dagblad Suriname aan, dat de minister de plank bij deze wel mis heeft geslagen. Immers, salaris staat tegenover prestatie (arbeid) en niet tegenover registratie. Ze geeft verder aan, dat er nergens in de Personeelswet een bepaling is opgenomen dat er eerst een registratie moet plaatsvinden voordat je je salaris kan ontvangen. Op basis daarvan kan gesteld worden, dat het salaris waarvoor men arbeid heeft verricht normaal uitbetaald zal moeten worden. 

De gewraakte uitspraken van de minister vallen dus buiten alle wettelijke bepalingen en zijn dan ook onrechtmatig.

Er hoeft helemaal geen presidentiële commissie ingesteld te worden om een deskundige in te schakelen als bestuursorgaan, wanneer blijkt dat wettelijke regelingen onduidelijk zijn of toegepast moeten worden. Uitspraken en informatie vanuit de zijde van de regering moeten gegrond zijn en burgers moeten de informatie te allen tijde kunnen vertrouwen.

GW

error: Kopiëren mag niet!