Naam Raghoebarsing circuleert als nieuwe minister Financien

In de moeizame zoektocht naar een geschikte kandidaat die ook bereid is temidden van immense financieel-economische uitdagingen de vacante ministerspost van Financiën en Planning op zich te nemen lijkt men op de naam van Stanley Raghoebarsing te zijn gestuit. Binnen toppolitieke kringen van de VHP circuleert sinds kort de naam van de oud-minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij. 

Eerder is voor deze vacante ministerspost de naam van Narpath Bussumbhar in de ether gegooid, doch die verdween daarna gauw weer. Stanley Raghoebarsing, econoom van huis uit, wordt in het politiek bestuurlijke als één van de oude ijzervreters gezien. In de kabinetten Venetiaan 2 en 3 ( 2000-2005 en 2005-2010) vervulde Raghoebarsing respectievelijk het ambt van minister van Planning en Ontwikkelingssamenwerking (PLOS) en die van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Raghoebarsing vervult nu de functie van voorzitter van de Raad van Toezicht bij de Centrale Bank van Suriname, CBvS. Hij is niet lang geleden door president Chandrikapersad Santokhi aangesteld als voorzitter van een commissie die de Open Markt Operaties van de CBvS moet evalueren en voorstellen te doen aangaande de weg voorwaarts. In deze commissie zitten verder oud-CBvS governor Glenn Gersie en oud-bankier Jim Boussaid.

Sedert de terugtreding om strikt persoonlijke redenen van voormalig Financiën-minister Armand Achaibersing op 28 september dit jaar is deze cruciale ministerspost vacant. Dat is meer dan 60 dagen. De laatste keer dat de post van minister van Financiën lang vacant heeft gestaan, was tijdens de regering Bouterse-1 toen minister Adelien Wijnerman in 2013 het veld moest ruimen. De post van Financiën-minister heeft toen 40 dagen vacant gestaan.

Geen goed signaal

Dat nu na langer dan twee maanden nog steeds geen definitieve minister van Financiën en Planning is benoemd wordt in de internationale financiële wereld niet bepaald als een positief signaal ervaren. Suriname zit midden in de uitvoering van een heel moeilijk economisch herstelprogramma. Met het IMF loopt er een overeenkomst voor een financieel ondersteuningsprogramma, waarover nu heronderhandelingen worden gevoerd voor bijstelling. Met de Wereldbank en de IDB zijn belangrijke financieringsafspraken gemaakt, terwijl de onderhandelingen met buitenlandse schuldeisers voor herschikking van de buitenlandse schulden nog volop gaande zijn. 

Op nationaal vlak stapelen de financieel-economische problemen zich alleen maar op, gekenmerkt door inflatie, prijsstijgingen en koersstijgingen die maar niet onder controle gebracht kunnen worden. President Santokhi heeft enkele dagen geleden enkele belangrijke korte termijn maatregelen aangekondigd om de koersontwikkelingen en daarmee de inflatie in toom te houden. 

Voor komend jaar zijn de invoering van btw en andere inkomsten verhogende maatregelen van cruciaal belang om de financiële huishouding van de staat veel beter op orde te krijgen en in lijn te brengen met de doelstellingen van het IMF-programma. De benoeming van een definitieve minister van Financiën en Planning is temidden van dit alles een levensgrote noodzaak. Het bedwingen van de huidige immense financieel-economische crisis van het land behoeft een sterke en vaste hand op de post van Financiën en Planning.

error: Kopiëren mag niet!