AKMOS houdt lezing over effect en werkwijze BTW op bedrijfsleven

De Associatie van Kleine- en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS) houdt dinsdag 6 december voor haar leden en overige geïnteresseerden uit het bedrijfsleven een interactieve sessie over btw (belasting toegevoegde waarde). 

AKMOS-voorzitter Harry Soekhlal zegt dat zijn organisatie veel wordt aangesproken over deze materie en dat daarom besloten is een speciale sessie te organiseren. Er zal een inleiding worden verzorgd door belastingdeskundige Roy Rijger. De AKMOS wil hiermee bereiken dat onduidelijkheden die bij ondernemers bestaan over btw worden weggemaakt. De btw wordt per 1 januari ingevoerd en zal het administratief werk voor ondernemers alleen maar vergroten. 

Tijdens de informatiesessie zal worden ingegaan op de effecten en de werkwijze van de invoering van btw voor ondernemers. Het is geen makkelijk onderwerp en in de praktijk zal het tot onbegrip leiden, zegt Soekhlal. 

Hij benadrukt, dat ondernemers niet tegen btw zijn, doch willen wel dat er sprake moet zijn van transparantie en van een werkwijze die werkbaar is. BTW is een indirecte belasting of verbruikersbelasting die de Surinaamse overheid per 1 januari 2023 zal heffen op de verkoop van goederen/producten en diensten. Deze belasting wordt geheven op de verkoopprijs van een product bij elke stap van het productie- of distributieproces. Het ligt niet in de bedoeling dat mensen meer belasting gaan betalen, omdat simultaan met de invoering van btw de loonbelastingschijven aangepast zullen worden. De verhoging van de belastingvrije grens voor loontrekkers moet de belastingdruk verlagen, zodat de verhoging van prijzen met btw minder of niet wordt gevoeld.

In de plaats van OB

De invoering van het btw-stelsel komt in de plaats van de huidige omzetbelasting (OB). Het btw-tarief is vastgesteld op 10%. De huidige omzetbelasting bedraagt 12%. AKMOS laat weten, dat invoering van  btw ter vervanging van de omzetbelasting grote gevolgen heeft voor de economie van Suriname. Invoering van btw voor sectoren die voorheen niet of nauwelijks van doen hadden met omzetbelasting, kan leiden tot forse prijsverhogingen. Maar, ook voor sectoren die wel onder de omzetbelasting vielen kan de invoering van btw en de afschaffing van omzetbelasting significante effecten hebben op de prijs van goederen en diensten. 

Hoewel de belastingplichtigen onder de omzetbelasting al goed ingevoerd waren in de administratieve processen die een dergelijke heffing met zich meebengt, zal de invoering van een btw-stelsel een nog zwaardere administratieve lastendruk met zich meebrengen. Het opzetten van een efficiënt werkende administratie vergt een zorgvuldige voorbereiding en overgangsfase.

SS

error: Kopiëren mag niet!