Achterhaalde tarieven voor vergoeding examenwerkzaamheden zorgen voor onvrede bij leerkrachten

Leerkrachten willen meer realistische beloning

De redactie van Dagblad Suriname verneemt, dat er onvrede heerst bij leerkrachten die elk jaar hun bijdrage leveren aan het Examenbureau. Dit vanwege de achterhaalde tarieven voor de vergoeding van examenwerkzaamheden. De tarieven zijn sinds 2017 niet meer gewijzigd.

Het bedrag voor het corrigeren van open vragen (O.V.V.) werkstukken op het laagste niveau (GLO6/LBO1) bedraagt nog steeds SRD 4,75. Voor multiple choice vragen (M.C.V.) geldt een bedrag van SRD 0,63. Vacatiegelden per 3 klokuren bedragen op het hoogste niveau (VWMKO) SRD 96,73. 

Een docent geeft tegenover Dagblad Suriname aan, dat vanwege de koersontwikkelingen en de prijsstijgingen in de winkels, deze tarieven niet langer gehanteerd kunnen worden. “Wie wil nog voor dit bedrag werken in deze tijd?”, stelt de docent. Naar zeggen van de docent hebben de leerkrachten dit probleem al jaren onder de aandacht van het hoofd van het Examenbureau gebracht. En wel vanaf de koers van SRD 3,80 begon te stijgen. Echter zonder enig resultaat. 

Deze achterhaalde betaling zorgt ervoor, dat men minder enthousiast is en dat leerkrachten zelfs weigeren om in de commissies te zitten. De leerkrachten willen een meer realistische beloning. Dit zal ervoor moeten zorgen dat de leerkrachten gemotiveerd blijven. 

SK

error: Kopiëren mag niet!