Verklaring BEP inzake actuele politieke situatie

De politieke partij Broederschap & Eenheid in de Politiek, BEP, wil met een korte statement zoals hieronder verder verwoord, aan land, volk en achterban te kennen geven, dat de actuele politieke situatie in Suriname op het hoogste niveau, angstaanjagend en afkeurenswaardig moet worden genoemd.

De laatste dagen wordt ons volk in het algemeen, maar meer in het bijzonder het gemarginaliseerde deel, geconfronteerd met duistere en onvoorstelbare zaken die zich voltrekken in de persoonlijke sfeer van de politieke top. Op zeer geraffineerde wijze proberen vooraanstaande politieke functionarissen die belangrijke en topfuncties bekleden, het reeds zwaar getergde volk met de haren erbij te betrekken. Sommige van de voornoemde politieke toppers doen voorkomen alsof er sprake is van over en weer aanvallen op hun respectieve achterban. Dit naar aanleiding van vervolgingstrajecten die zijn ingezet tegen bekende en of invloedrijke personen in de samenleving

De BEP keurt deze acties en handelingen van de politieke toppers en leiders ten zeerste af.

De BEP roept op tot het respecteren van alle rechtsregels binnen onze rechtsorde.

De BEP wijst erop dat het niet past en ook niet siert dat hoge politieke ambtsdragers elkaar via de media publiekelijk aanvallen, verdacht maken en bedreigen. De BEP roept alle Surinamers op het hoofd koel te houden opdat we niet weer in een of ander onverkwikkelijk avontuur verzeild raken.

Ons volkslied luidt duidelijk: Recht en Waarheid maken Vrij. Al wat Goed is te Betrachten, Dat geeft aan ons Land, Waardij.

BEP Media Team

error: Kopiëren mag niet!