Ramdien (VHP) eist onmiddellijke aanpak rattenplaag Nickerie

De rattenplaag in de rijstvelden in Nickerie heeft nu zodanige vormen aangenomen, dat  onmiddellijk een goed gecoördineerde bestrijdingsaanpak vereist is om een ramp te voorkomen. Het Assembleelid Harriët Ramdien (VHP) zegt, dat de rattenplaag situatie in het rijstdistrict nimmer zo alarmerend is geweest. 

Tijdens de openbare vergadering van de Nationale Assemblee afgelopen dinsdag eiste ze van minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid om onmiddellijk naar het district te komen en samen met alle relevante stakeholders de bestrijding van de rattenplaag ter hand te nemen. 

De rattenplaag is niet alleen een ernstig groeiend probleem geworden voor de rijstteelt, maar begint ook een groeiende dreiging te worden voor de volksgezondheid. Enkele maanden geleden was er in Nickerie reeds sprake van een toename van gevallen van de ziekte van Weil. Enkele personen zijn zelfs aan overleden. Harriët Ramdien zegt dat de ministeries van Volksgezondheid, Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Regionale Ontwikkeling en Milieu met de meeste spoed de handen ineen moeten slaan en met een bestrijdingsplan moeten komen. Daarbij is voorlichting en begeleiding van de rijstboeren en de rest van de bevolking van cruciaal belang. 

“Indien de bestrijding niet gauw gebeurt, zal de rattenpopulatie met de dag steeds sneller groeien. Het wordt dan ook moeilijker om de plaag onder controle te krijgen”, zei het Assembleelid.

Compleet uit balans geslagen

De rijstteelt in Nickerie heeft altijd te kampen gehad met rattenoverlast. In de voorbije perioden is het altijd gelukt om de situatie in balans te houden waardoor de schade aan de rijstaanplant binnen aanvaardbaar niveau is gebleven. Wat thans aan de hand is, is dat de balans compleet is omgeslagen waarbij niet alleen de economische schade groter is geworden, maar dat ook de volksgezondheid van de bevolking in gevaar dreigt te raken. 

Volgens Ramdien heeft de huidige alarmerende rattenplaag  zeer vermoedelijk te maken met veranderende klimatologische omstandigheden. Er is in de voorbije periode relatief weinig sprake geweest van echte droge perioden. Er is meer sprake geweest van langere natte en vochtige perioden. Bij droge perioden worden de afgeoogste rijstvelden en bermen normaliter door de boeren in brand gestoken om die klaar te maken voor grondbewerking ten behoeve van de volgende inzaai. Deze handeling zorgt ervoor dat de rattenpopulatie onder controle blijft. Doordat het voor langere periode nat en vochtig is geweest heeft het verbranden van de afgeoogste rijstvelden niet optimaal kunnen plaatsvinden. De rijstvelden raakten hierdoor vol begroeid met “paardengras”, waar de ratten zich tegoed aan doen en zich tegelijk razendsnel vermenigvuldigen. 

Schade jonge rijstaanplant

Ratten doen zich ook tegoed aan de jonge rijstaanplant. Op dit moment is de padieinzaai al enkele weken aan de gang en op vele plekken begint de jonge padieaanplant goed op te komen. Vooral daar dienen de ratten zich aan. Er wordt schade aangericht aan het zaaizaad en naarmate de aanplant groeit, nemen de voedingsbronnen van de ratten toe. Ze voeden zich met de jonge planten, en in een later stadium met de pluimen en daarna met de rijpe rijsthalmen. De aangerichte schade voor de padieboer is groot. 

Harriët Ramdien pleit ervoor dat het ministerie van LVV nu reeds moet beginnen om de schade van de boeren op te nemen. Nu reeds moet volgens haar serieus moeten worden nagedacht over schadecompensatie aan de boeren. Met veel moeite en temidden van gestegen kosten voor grondbewerking en inputs is men overgegaan tot inzaaien, om nu geconfronteerd te worden met een uit de hand gelopen rattenplaag die grote schade aanricht aan de rijstaanplant. De situatie is zeer, zeer ernstig, zei het Assembleelid. 

SS

error: Kopiëren mag niet!