NDP-fractie beklaagt zich bij DNA-voorzitter Bee over bedreigingen

De fractie van de Nationale Democratische Partij (NDP) heeft bij Assembleevoorzitter Marinus Bee haar ernstig beklag gedaan over bedreigingen en intimidaties aan het adres van fractieleden die steeds frequenter worden en serieuzere vormen lijken aan te nemen. In een schrijven hierover stelt fractieleider Rabin Parmessar, dat recentelijk uit diverse betrouwbare bronnen waarschuwingen zijn ontvangen betreffende elementen, voornamelijk binnen de veiligheidsdiensten, die zouden worden ingezet om drugs in voertuigen van enkele kritische leden van de NDP-fractie te plaatsen.

De bedoeling hiervan is om ze te criminaliseren en op te sluiten, teneinde ze monddood te maken en “te insinueren dat zij het Wetboek van Strafrecht en de Wet Verdovende Middelen hebben overtreden”, aldus staat in de brief aan de Assembleevoorzitter. 

De brief vervolgt:

“Wij zien dit als de zoveelste poging, om critici het zwijgen op te leggen. Wij herinneren aan de jaarrede van de president, waar hij juist kritiek vanuit de oppositie heeft verwelkomd. Dat de regering geen waarde hecht aan vrije meningsuiting, blijkt ook uit het feit dat sinds het aantreden van de regering, Suriname reeds 33 plekken is teruggevallen op de persvrijheidsindex. Ondanks de herhaaldelijke beloftes voor transparantie is er onlangs door de SVJ en de journalist Jason Pinas geconstateerd dat er maar geen verbetering is opgetreden bij de behandeling van journalisten. 

Daarnaast worden ook kritische burgers opgepakt en geïntimideerd middels ontslag, opsluiting of anderszins wanneer zij hun stem laten horen.”

De NDP-fractie zegt verder ervaring te hebben met de werkwijze van de regering bij het criminaliseren van de oppositie en vraagt aandacht van de Assembleevoorzitter voor haar bezorgdheid.

Aan de regering wordt de oproep gedaan het polariserend beleid na te laten en daadwerkelijk te werken aan een democratie waar meningen van politiek andersdenkenden ten allen tijde worden beschermd. Assembleevoorzitter Bee wordt gevraagd alles eraan te doen dat het parlement wordt beschermd tegen elke vorm van rancune en muilkorving.

SS

error: Kopiëren mag niet!