Minister Somohardjo: “Registratie ambtenaren nu al succesvol”

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken, BiZa, noemt de registratie van ambtenaren nu al succesvol. “Bij de Assemblee is reeds 80% geregistreerd. Ook het Korps Penitentiaire Ambtenaren scoort 80% terwijl de ambtenaren van de strafinrichting Duisburg 60% scoren”, aldus de bewindsman.

Ambtenaren worden opgeroepen zich alsnog te registreren  want de sanctie gaat eind van het jaar in. Het ministerie is 1 oktober gestart met de Verplichte Landsdienarenregistrate, ook bekend als het LDR Project. Middels het inzetten van mobiele units wil het ministerie elke mogelijkheid inzetten om dit project succesvol af te sluiten.

Het project wordt op 31 december afgesloten en dat betekent dat de niet-geregistreerde ambtenaren vanaf 1 Januari 2023 geen salaris meer ontvangen.

De mobiele unit is gestart bij De Nationale Assemblee, Strafinrichting Duisburg en Santo Boma.

Binnenkort zullen het Korps Penitentiaire Ambtenaren, het Korps Brandweer Suriname en Defensie door de mobiele unit worden bezocht.
Let op de nieuwsberichten van het ministerie op radio en TV welke instanties bezocht zullen worden door de mobiele unit, zo laat BiZa met nadruk weten.

Registeren kan fysiek op het hoofdkantoor van Biza via de mobiele units of digitaal via https://ldr.egov sr. Indien u verdere informatie wenst kunt u bellen naar de telefoonnummers: 8881052 of 8881403 of via de whatsapp nummers: 8533793 of 8838028Z
Voor een vlotte gang van zaken moeten de landsdienaren hetvolgende meenemen:

1) Legitimatiebewijs of ID kaart

2) laatste beschikking/resolutie van uw ministerie

3) Copie diploma hoogst genoten opleiding

error: Kopiëren mag niet!