Werkgroep Nationaal Preventie en Veiligheidsplan door LVV geïnformeerd over beleidsgebieden

Deskundigen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) onder leiding van Landbouw-directeur Soedeshchand Jairam, hebben woensdag 23 november met presentaties hun beleidsgebieden uiteengezet aan de werkgroep Nationaal Preventie en Veiligheidsplan (NPV) van het Kabinet van de President. Centraal staat het garanderen van de voedselzekerheid en de voedselveiligheid. 

De werkgroep NPV heeft in augustus en september de toen verkregen informatie verwerkt in het 1e deel van de kadernota “Integraal Veiligheidsplan”. Echter, blijkt dat voor nadere uitwerking van deel 2 “Uitvoeringsplan Integraal Veiligheidsplan” en deel 3 “Planning en Coördinatie”, essentiële aanvullende informatie ontbreekt met betrekking tot het veiligheidsdomein van het ministerie van LVV. 

Op verzoek van de voorzitter van de werkgroep NPV, Melvin Linscheer, zijn de directoraten woensdag ingegaan op de uitdagingen, bedreigingen, de mogelijke aanpak en oplossingen maar tevens ook hoe zaken grondwettelijk wel of niet standhouden. 

LVV geeft aan, dat om de voedselzekerheid en voedselveiligheid te garanderen er bijzondere aandacht geschonken moet worden aan Good Agriculture Practices (GAP)/ GlobalGAP, effecten van klimaatsverandering, aanpassing van de wet “gronduitgifte beleid”, het tegengaan van watervervuiling door werkzaamheden van goudconcessies nabij woongemeenschappen en het onjuist en of teveel gebruik van chemicaliën in de landbouw. 

Ook, de operationalisering van het Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid (NIVS), het verbeteren van het imago van de landbouwsector, het verhogen van de controle van alle grensposten en controle van de vissers activiteiten, behoren  tot deze handgreep van maatregelen. Beveiliging van data moet ook veilig gesteld worden. LVV heeft ook aangegeven dat er veel meer inzet van kaderpersoneel en middelen vereist is, voor het efficiënt kunnen uitvoeren van het werk. 

Vanuit de werkgroep NPV is de directe suggestie gedaan om van alle doelen die er zijn, minimaal drie strategische doelen te formuleren, die LVV per direct geïmplementeerd wil hebben, om de voedselzekerheid en voedselveiligheid in Suriname te kunnen waarborgen.

error: Kopiëren mag niet!