Kinderen alleen thuis achterlaten kan gevaarlijk zijn

In Suriname komt het steeds vaker voor, dat kinderen alleen thuis worden achtergelaten. Dit komt door verschillende omstandigheden. Mama en/of papa die naar het werk moet en geen andere keuze heeft om de kinderen alleen thuis achter te laten, omdat sommigen geen oppas kunnen permitteren. Het is dus gebruikelijk dat het oudste kind in het huis op de rest van de kinderen let.

Maar, ook komt het vaak genoeg voor, dat ouders hun kinderen alleen thuis laten om even snel boodschappen bij de supermarkt te halen. Weer anderen laten hun kinderen thuis achter om bijvoorbeeld naar een feestje te gaan. En zo kunnen er nog meer redenen zijn. Maar, vanaf welke leeftijd mag je een kind alleen thuis laten en zijn er ook gevaren aan verbonden?

Geschikte leeftijd om een kind alleen thuis achter te laten

In het algemeen wordt het door deskundigen afgeraden kinderen tot 7 jaar alleen thuis te laten. Zij zijn dan nog niet goed in het inschatten van risico’s en het bekwaam handelen tijdens gevaarlijke situaties. In veel landen is het niet strafbaar als ouders hun kinderen alleen thuis achterlaten. In Nederland bijvoorbeeld zijn er geen wettelijke regels over de leeftijd waarop kinderen alleen thuis mogen blijven. Wel is er een wet die stelt, dat het verboden is om een kind dat hulpbehoevend is alleen te laten. Zolang het kind nog niet (deels) voor zichzelf kan zorgen, mag het niet alleen thuis worden achtergelaten. Als er iets mis gaat en het kind nog niet volwassen is, kunnen de ouders vervolgd worden met het risico op een geldboete of celstraf. 

Dit geldt ook voor Suriname. In Suriname is het in het Wetboek van Strafrecht niet strafbaar om kinderen alleen thuis achter te laten. Maar, iemand in hulpeloze toestand achterlaten is volgens de wet wel strafbaar. Denk daarbij maar aan het achterlaten van een baby om boodschappen of een kind van school te halen. In Suriname kan men ook een gevangenisstraf of geldboete riskeren.

Wat kunnen de gevaren zijn?

Jonge kinderen zijn zich vaak onbewust van gevaren die zich kunnen voordoen. Het is in Suriname vaak gebeurd dat huizen platgebrand zijn, doordat kinderen met een aansteker of luciferstokjes aan het spelen waren. Dus een van de gevaren kan brandgevaar zijn. Denk ook bijvoorbeeld aan het aanmaken van een fornuis met alle gevolgen van dien. Of het zetten van apparaten aan stroom, zoals een strijkijzer.

Maar, ook kunnen kinderen aan spullen komen die zij niet mogen eten of drinken. Kinderen kunnen zich ook in kasten (voorbeeld klerenkast) verstoppen, omdat ze het leuk vinden of misschien omdat ze bang zijn. Als ze zo’n kastdeur niet meer open kunnen krijgen zou dat ertoe kunnen leiden, dat ze het benauwd krijgen met alle gevolgen van dien. Als de voordeur ook nog open gelaten wordt zou dat ook nog andere gevaren met zich mee kunnen brengen. Kinderen kunnen de straat opgaan en kunnen meegenomen worden door personen met verkeerde bedoelingen, aangereden worden door voertuigen of zelfs verdrinken in een goot. 

Kinderen alleen thuis achterlaten komt vaker voor dan men denkt. Echter is het belangrijk om bij de gevaren stil te staan. En de kinderen zo goed als mogelijk voor te bereiden op gevaren. Zo doen ouders er verstandig aan om gevaarlijke stoffen en middelen zo hoog mogelijk weg zetten of achter slot en grendel te plaatsen. Denk aan een middel (gif) als Gramoxone of medicijnen. Voorkom dat jonge kinderen hiermee in aanraking kunnen komen.

SK

error: Kopiëren mag niet!