Rep en roer

De NDP- mobilisatie bewegingen in het kader van frontvorming tegen het ‘wanbeleid’ van de regering met het oog op de volgende Algemene Verkiezingen zorgt voor rep en roer. 

Destabiliseren 

“De NDP die de spruit is van de militaire dictatuur heeft haar harnas aangetrokken. Iedereen vreest het ergste. Er duiken spookbeelden op. Er wordt in de gemeenschap gedacht aan zwaar geschut. Massademonstraties, die uit de hand zouden kunnen lopen, rellen, en wat dies meer zij worden voor de geest gehaald. De samenleving wordt hiermee verder gedestabiliseerd.”

Legitiem verzet

“Zo werkt het niet”, kregen wij te horen van een NDP-strateeg. “Het is waar, dat de NDP zich met haar volle gewicht heeft geschaard achter de toenemende protesten tegen de regering. Het kan beschouwd worden als een poging om de regering ten val brengen. Maar, het is geen couppoging, het gaat bij het naar huis sturen van de regering om Suriname langs legitieme weg te redden van de ondergang.”

Ondertoon

“Ja, wij hebben de oorlog verklaard aan de regering. Dat iedereen vreest voor rellen, subversieve activiteiten, rellen, brand, gewonden, doden en wat dies meer zij speelt zich af in de hoofden. Het is niet in de bedoeling van de NDP om die ondertoon te geven aan haar optreden.”

Halsstarrig

“Aanhangers van de regering menen uit de ‘kleine groep’ die gehoor gaf aan de NDP-oproep om te demonstreren tegen het beleid, te mogen afleiden dat de NDP-actie niet ondersteund wordt door de samenleving. Er wordt druk uitgeoefend op de regering om haar tot ombuiging van haar vernietigend beleid te bewegen. Halsstarrigheid kan de samenleving zo ver drijven dat de situatie escaleert. Het is dus duidelijk, dat als de bom barst, het niet de schuld is van de NDP.”

Prikacties

“Wij hebben geen algehele mobilisatie en aanval aangekondigd. Wij hebben de strijd verhevigd. Zie de huidige toestand als een schermutseling die afhankelijk van de ontwikkelingen kan uitlopen op confrontatie.”

Onwijs

“Ondertussen houdt de NDP de gemoederen warm door te hameren op de onwijsheid van de regering. Ervan uitgaande, dat een constante waterdruppel zelfs de sterkste steen slijt. Dat het voor de Algemene Verkiezingen van 2025 tot een uitbarsting kan komen ligt niet aan de NDP. Het is de regering die de dreigende toestand moet keren.”


HD

error: Kopiëren mag niet!