48 vergunningen verleend voor industriële hennepteelt

Terwijl er nog geen duidelijke ordeningswetgeving bestond zijn in de periode tussen 2017 en 2020 tijdens de vorige regeerperiode in totaal 48 vergunningen verleend voor de teelt van industriële- en medicinale hennep. Dit kwam naar voren tijdens de behandeling in de Nationale Assemblee van het wetsontwerp Industriële Hennepteelt vorige week donderdag. 

De vergunningen werden verstrekt op basis van een uitgebracht advies van het  Nationaal Advies- en Monitoringsorgaan Wetenschappelijk Onderzoek Hennepteelt, waarvan volgens Asiskumar  Gajadien (VHP) de instelling ervan wettelijk niet kan worden nagetrokken. Vergunningen werden naar zijn zeggen in de periode van voor de verkiezingen in 2020 als “warme bollen” uitgegeven. Hij suggereerde zelfs, dat ervoor betaald moest worden. Buiten de microfoon van de vergadering werden bedragen van US$ 50.000 en US$ 60.000 genoemd.  Men ging daarbij zo onzorgvuldig te werk, dat in sommige vergunningen staat dat deze zijn uitgegeven op basis van de teelt van industriële hennep met een THC-gehalte van 0%. Nergens in de wereld bestaat er een hennep variëteit met een 0% THC-gehalte. THC is de stof van de hennepplant die zorgt voor een hallucinerende werking. 

In het wetsontwerp dat nu onderwerp van debat is in het parlement wordt gesproken van een maximale THC-gehalte van 1%. In de Wet Verdovende Middelen, waarin reeds is voorzien in het legaal telen van industriële hennep, is het THC-gehalte gesteld op 0,3%.

Tijdens het debat in het parlement vorige week is van de zijde van de NDP-fractie ervoor gepleit, dat de vergunningen die reeds zijn verstrekt, bij aanname van de wet gesanctioneerd worden. Rechtszekerheid wordt daarbij als argument aangevoerd. Gajadien en zijn VHP-fractie maakten daarop duidelijk daarvoor absoluut niet te vinden te zijn.

Bij goedkeuring van de Wet Industriële Hennepteelt worden personen die een vergunning verstrekt hebben gekregen volgens een overgangsbepaling, in de gelegenheid gesteld opnieuw een vergunningsaanvraag te doen conform de dan wettelijk vastgestelde voorwaarden en regels.

SS 

error: Kopiëren mag niet!