NDP-fractie gaat zich harder opstellen tegen beleid regering

Nadrukkelijker tegen verarming, en voor goed, transparant bestuur

De grootste oppositionele fractie in de Nationale Assemblee, de NDP, zal de komende tijden haar opstelling tijdens vergaderingen in het parlement veel nadrukkelijker richten tegen verdere verarming van de samenleving. De fractie zal zich ook harder opstellen voor goed en transparant bestuur van de regering. 

Fractieleider Rabin Parmessar zegt, dat hiertoe wordt overgegaan nadat de partij vorige week vrijdag heeft besloten zich solidair te verklaren met de eisen van de CLO (Centrale van Landsdienaren Organisaties) en andere vakbonden. De CLO heeft vrijdag op de tweede dag van haar straatacties in een petitie aan president Chandrikapersad Santokhi de inwilliging van een aantal zaken geëist om het leven van de burgers draaglijker te maken. Geëist wordt dat de koers wordt teruggebracht naar SRD 7,42 voor de US-dollar, de brandstofprijs wordt verlaagd naar SRD 7,52 per liter, de prijzen van eerste levensbehoeften betaalbaar zijn voor de samenleving, het stopzetten van het IMF-programma en het terugdraaien van de moordende nutstarieven. Aan de president is tot woensdag 23 november een ultimatum gesteld.

Solidair met eisen

De leiding van de NDP heeft vrijdag zich gebogen over het verzoek van de actievoerende CLO onder leiding van Ronald Hooghart om de straatacties te ondersteunen. Besloten is zich solidair te verklaren met de eisen van de CLO  en andere bonden, en de acties te ondersteunen. Met dit besluit van de partij zal er ook wijziging optreden in de opstelling van de fractie in de Nationale Assemblee in de komende periode.

In de afgelopen meer dan twee jaar heeft de NDP-fractie in de Nationale Assemblee zich constructief kritisch opgesteld naar het regeerbeleid toe. Hoewel het ernstige kritiek heeft op het Herstelplan en het IMF-programma is er niet tegen gestemd. Gewezen werd op de niet tijdige uitvoerbaarheid ervan vanwege het ernstig capaciteitsgebrek binnen het overheidsapparaat. Ook werd gewezen op de grote negatieve gevolgen van het programma op de bevolking. In de meer dan afgelopen twee jaar is de regering alle ruimte geboden. 

“Maar, wat zich thans zich onder de bevolking en de samenleving voltrekt aan verarming en ontwrichting als directe gevolg van koers- en prijsstijgingen, is vreselijk en niet langer acceptabel”, zegt Rabin Parmessar. 

Het beleid is verkeerd, er worden verkeerde keuzes gemaakt, aldus de politicus. De regering weigert transparantie van beleid, vele gevallen van corruptie blijven onaangeroerd mede vanwege het friends and family beleid. De polarisatie, in het bijzonder de etnische polarisatie is nimmer zo hoog de kop opgestoken. Het dreigt vormen aan te nemen die de cohesie in de samenleving ernstig aantast. 

Primair looneisen

De acties van de georganiseerde en niet-georganiseerde vakbonden zijn primair gericht om loonsverbetering. De NDP-fractie kan zich daarbij alles voorstellen en stelt zich daarom solidair op. Hij verwijst naar acties van de RGD-artsen, de werkers en bonden binnen de gezondheidssector en het griffiepersoneel bij de rechterlijke macht. Met het salaris komt men de maand bij lange na niet meer door, terwijl de koers en de prijzen van goederen en diensten alsmaar stijgen.  Grote delen van de samenleving is de wanhoop nabij. Tegen de achtergrond van neergaande ontwikkelingen heeft de regering tot nog toe geen visie kunnen presenteren aan de bevolking van hoe het verder moet met de wisselkoersontwikkelingen en hoe op korte termijn lotsverbetering zal worden gebracht voor de bevolking. Het kan zo niet verder. 

Hardere opstelling

De NDP-fractie zal zich de komende tijden daarom harder opstellen tegen de verdere verarming van de bevolking. Tijdens debatten in het parlement over wetsontwerpen en vraagstukken zal de fractie volgens Rabin Parmessar alles toetsen naar wat deze direct aan lotsverbetering en verlichting voor de samenleving zullen betekenen. 

Er zal ook met grotere nadruk van de regering geëist worden dat het goed en transparant bestuur aan de dag legt. In dit verband verwijst hij onder andere naar het project diepzeehaven in Nieuw Nickerie, waar een bedrag van ruim US$ 5 miljard mee gemoeid zou gaan. Ondanks dat er meermalen naar informatie wordt gebracht, blijft de regering in gebreke.

“We moeten oppassen dat dit een andere HPSG-deal wordt. De president wordt dan boos als om transparantie wordt gevraagd en grijpt naar verwijten en beschuldigen over zaken in het verleden”, aldus Parmessar. De NDP-fractie is vastbesloten zich harder te zullen opstellen tegen deze houding en het wanbeleid van de regering.

SS      

error: Kopiëren mag niet!