BOG is samenleving ‘bijzonder dankbaar’ voor de ‘niet aflatende en overweldigende steun’

Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) is de samenleving bijzonder dankbaar voor haar niet aflatende en overweldigende steun in de afgelopen jaren, in het bijzonder voor de bijdrage gedurende de Covid-pandemie. Het BOG heeft vrijdag haar 95-jarig bestaan niet onopgemerkt voorbij laten gaan. 

Sharon Saridjan-Tjokro, onderdirectriceAdministratieve Diensten, memoreerde vooral de steun van het Surinaamse bedrijfsleven, organisaties en individuen, terwijl waarnemend directeur Radjesh Orie onder meer een terugblik deed op de recente periode. Directeur Volksgezondheid Rakesh Gajadhar Sukul (zie foto) sprak namens minister Amar Ramadhin en de regering de felicitaties uit aan BOG’s staf, directie en personeel.

Zowel directeur Gajadhar Sukul als BOG-waarnemend directeur Orie sprak van een mijlpaal. Gajadhar Sukul toonde zich ermee ingenomen met het feit, dat de leiding ondanks de weinige middelen eraan heeft gewerkt het heuglijke feit te vieren en zodoende ook een ode te brengen aan oprichters en harde werkers van het BOG. Hij zei zich te beseffen, dat het nodige gedaan moet werken zodat het personeel het gevoel krijgt dat haar werk gewaardeerd wordt. 

Directeur Gajadhar Sukul bleef in dit kader stilstaan bij de Covid-situatie en zei dat het BOG een niet weg te denken instantie is geweest tijdens de pandemie. Ondanks de beperkte middelen is met kunst- en vliegwerk geprobeerd de samenleving te behoeden van een nog grotere ramp; waarbij het aantal slachtoffers anders het tienvoudige zou zijn geweest. Hij riep op tot alertheid en het blijven volgen van de ontwikkelingen zowel nationaal als internationaal. Daarnaast zal het BOG door de overheid ondersteund worden in het blijven uitvoeren van zijn primaire takenpakket, te weten beteugelen en voorkomen van infectieziekten. 

Andere status

Evenals waarnemend directeur Orie noemde directeur Gajadhar Sukul in zijn toespraak de instelling van de Public Health Authority Suriname in het kader van het Herstelplan gezondheidszorg. Het BOG zal hiermee echter niet ophouden te bestaan. Er wordt volgens Orie ook eraan gewerkt het BOG een andere status te geven en de samenleving nog meer tegemoet te komen. Orie memoreerde de moeilijke momenten zoals de brand van 2021 waarbij het hoofdkantoor alsook de telefooncentrale verloren ging. Hierdoor is de dienst nog steeds moeilijk bereikbaar. Ondanks de uitdagingen proberen directie, staf en personeel de samenleving zo goed als mogelijk van dienst te zijn. Met de bouw van het nieuwe pand ziet het BOG uit naar betere omstandigheden.

Saridjan-Tjokro gaf aan, dat zonder de bijdrage van sponsoren en donoren het 95-jarig bestaan niet op een feestelijke manier herdacht zou kunnen worden. Volgens haar hebben tal van organisaties en bedrijven, die het hart voor de preventieve zorg op de juiste plaats hebben, het BOG steeds ondersteund. Vanwege de niet aflatende bijdrage in financiën, menskracht en natura konden de swabpost, het 178 callcenter, Covid vaccinatieposten en andere dringende diensten dwars door de pandemie gecontinueerd worden. Daarnaast is de steun tijdens en na de brand ook overweldigend geweest, waardoor de preventieve zorg naar de samenleving tot op heden voortgang kan vinden.

error: Kopiëren mag niet!