Werknemers in de private sector zijn er velen malen beroerder aan toe dan ambtenaren

Verzamelde opvattingen melden: “Planmatig beleid en economische maatregelen om het bestaansniveau van de werkende klasse te garanderen en beschermen zijn zoek”, is een gedeelde mening van iedereen. De regering kan daarvan meepraten.

Chantabel

“De regering zit in een moeilijk parket met de ambtenaren. Elke regering kent en vreest de macht van het ambtenarenkorps. Durft niets te zeggen over de geringe werklust en werklust van de ambtenaar, want dan heb je de poppen aan het dansen. Het is niet de werkende klasse die in Suriname regeringen naar huis stuurt, maar de ambtenaren. Chantage speelt bewust en onbewust een rol bij het maar steeds zwichten voor de eisen van de ambtenarij.”

Rompslomp 

“De ambtenaar is de best beschermde werknemer in het land. Als je eenmaal een aanstelling hebt, ben je voor je leven geregeld. Slechts de hoogste top kan maatregelen tegen je treffen, maar ook dan nog wordt de ambtenaar beschermd door de uitgebreide rompslomp van procedures en wettelijke bepalingen,.”

Private sector

“Het bedrijfsleven heeft in de afgelopen 10 tot 15 jaar vrijwel niets gedaan voor de werknemers. Er hebben over het algemeen geen loonsverhogingen plaatsgevonden. De private sector houdt vol, dat zij niet in staat is om haar aandeel in het pensioenfonds op te brengen. Het minimumloon is haar ook te veel. Het minimumloon wordt niet nageleefd. Er is ook bezwaar tegen de ziektekostenregeling.” 

Politieke financiers 

“De regering treedt uit vrees voor de kapitaalkrachtigen niet op. Dankzij financiering aan politieke partijen helpt deze groep regeringen aan de macht en houdt ze in het zadel. Opvallend is dat regeringen komen en gaan, maar de politieke financiers en sponsoren blijven dezelfde personen.”

Voor het zeggen

“Het bedrijfsleven komt niet in, omdat zij een keuze heeft. Zolang de wetten, regels en voorzieningen een vrijblijvend karakter hebben kapitaalkrachtigen het voor het zeggen.”

Graaien

“Werknemers in de private sector zijn er velen malen beroerder aan toe dan de ambtenaren en daaraan gelijkgestelden. De ambtenaren worden vanwege eng-politiek belang gekoesterd door regeringen. Het bedrijfsleven graait wat er te graaien valt zonder zich te bekommeren om werknemers.

HD

error: Kopiëren mag niet!