Polarisatie niet onder tapijt schuiven

Nalatigheid van de regering en het onder het tapijt schuiven van de heersende situatie in het land, heeft gemaakt dat er een verhoging van de criminaliteit in het land is te constateren. De regering Santokhi-Brunswijk heeft gezorgd voor een etnisch gepolariseerde samenleving. Daarmee bedoelen we niet, dat zij de polarisatie hebben gebracht, maar dat die regering wel geresulteerd heeft in een polarisatie. 

Vanaf het eerste jaar is de polarisatie gevoed door enkele tv-kanalen die actief zijn via You-Tube. We kunnen als voorbeelden noemen Culturu TV en De Nieuwe Politiek. Ook is Lim FM op de bekende etnisch polariserende manier bezig. Er wordt zwaar ingespeeld op de sociale sentimenten die voor een deel langs de etnische lijnen in Suriname lopen. Het zwarte deel van de bevolking beweert nog in armoede te leven, dat heeft de politieke hegemonie en alleenheerschappij van partijen met een sterke zwarte basis als de NPS, de PNR en de PALU niet kunnen bestrijden. 

De armoede heeft als basis de zeer penibele huisvesting die als oorzaak heeft het bezit van onroerend goed. We hebben hier al maanden terug gesproken over de etnische polarisatie die gevoed is door Culturu TV en met name de uitspraken van 2 mannen die zich Dada en Dodo laten noemen. Deze heren hebben aangezet tot haat jegens een bevolkingsgroep in Suriname. We hebben hier geschreven, dat ze verwezen hebben naar wat met burgers van Uganda is gebeurd onder de dictatuur van Idi Amin. Deze militaire heerser heeft zijn land etnisch gezuiverd en in Culturu TV is opgeroepen tot etnische zuivering in Suriname. 

De rechtvaardiging die voor de etnische zuivering in Oeganda zou hebben gegolden, zou nu in Suriname gelden. De haat van deze heren wordt nog elke week uitgezonden via Culturu TV en de regering heeft de zaak nooit aangepakt, ook TCT heeft deze zaak niet aangepakt. Intussen is het in Suriname door Culturu TV ‘cultuur’ een een tweede natuur geworden om racisme te bedrijven. Er is een duidelijke haat jegens de president en zijn vrouw en die haat is er ook jegens de bevolkingsgroep waartoe deze 2 burgers van Surinamers behoren. Er worden ook racistische uitspraken gedaan tegenover Guyanezen, want de first lady zou van het buurland afkomstig zijn. De geheime diensten van het land, de veiligheidsdienst en TCT hebben in deze zwaar gefaald, door niet in gesprek te gaan met de personen die gif mengen in de Surinaamse bevolking. Intussen is er een behoorlijke verdeeldheid in Suriname en dat is meer dan ooit tevoren ook te merken op straat. 

Het is voor bepaalde mensen bijna onmogelijk geworden om in bepaalde delen van Paramaribo veilig te lopen. We hebben het dan over Paramaribo centrum. De politie weet het, maar treedt niet op. Bepaalde burgers die op andere vooraanstaande burgers lijken worden gemolesteerd en beroofd, op klaarlichte dag. De mensen zijn bekend in de omgeving waar ze opereren, maar ze worden in bescherming genomen. In Paramaribo centrum is het mogelijk dat criminelen, veelal met een zwarte achtergrond, andere burgers roven en wegrennen. De omgeving die bestaat uit mensen uit dezelfde groep slokt deze criminelen op in een voor hen veilig milieu. Uit rapportages blijkt dat deze criminele daden net als de terroristische aanslagen door extreme moslims worden gepleegd: er worden bepaalde uitspraken gedaan die te maken hebben met de heersende politieke situatie in het land. 

In elk geval is het duidelijk dat de veiligheid in Suriname onder deze regering zwaar is achteruit gegaan. Het heeft er alles weg van, dat de politie van Suriname de criminaliteit tolereert, waarschijnlijk door de achteruitgang van de koopkracht die ook zij hebben ervaren. Gisteren lezen we nog dat in een zeer drukke buurt waar het verkeer altijd vastzit, het gelukt is aan criminelen om een liquidatie te plegen. 

We schrijven dit stuk om iedereen die redenen heeft om bevreesd te zijn, om ook zeer voorzichtig te zijn. De politie heeft de veiligheid in Paramaribo duidelijk niet in de hand, allang niet door een jarenlang stil protest. Binnen de publieke sector zijn er functies die moeilijke besluiten moeten nemen. Die vallen niet in goede aarde bij bepaalde bedrijven waarvan een deel in de malafide bedrijf opereert. Er worden besluiten genomen die in het nadeel zijn van de business van criminelen. De functionarissen die deze besluiten nemen moeten vooral nu heel voorzichtig zijn en heel kieskeurig hun routes te kiezen. 

We roepen de regering op om de geestelijke leiders en de culturele leiders van het land bij elkaar te roepen om een strategie van verzoening in te zetten. We roepen de regering op om het directoraat Cultuur weg te halen uit handen van NAKS en het in meer neutrale handen te zetten. En dat de regering ook in dialoog gaat met de gifmengers bij onder andere Culturu TV en De Nieuwe Politiek.        

error: Kopiëren mag niet!