Militaire bond VRM drijft ‘geschil’ met dreigementen en ongenuanceerde uitspraken op de spits

De voorzitter van de militaire bond Vereniging Rechtspositie Militairen (VRM), Rodney Cairo, wond er maandag geen doekjes om met dreigementen en ongenuanceerde uitspraken bij de overhandiging van een petitie aan De Nationale Assemblee.

De man drijft het geschil met werkgever Defensie op de spits door van minister Krishna Mathoera, zijn gesprekspartner, min of meer te eisen dat zij moet “stoppen met wat ze doet”. Cairo beweert over bewijzen te beschikken die voldoende gronden opleveren om een stap naar de rechter te wagen en om daar zijn gelijk proberen te behalen.

Cairo lijkt zich te ergeren aan uitspraken van de bewindsvrouwe, die onder meer in twijfel trekt dat de VRM 1.700 leden zou hebben. Volgens minister Mathoera heeft de bond dat nooit kunnen aantonen aan de hand van bijvoorbeeld een ledenbestand op papier.

De VRM-leider, Cairo dus, beweert echter bij hoog en bij laag dat de bond vele leden heeft. Hij zei tegen aanwezige pers maandag bij de overhandiging van de petitie aan het parlement, dat de bond “heel groot” is. Tegelijkertijd zei hij echter ook, dat de bond niet gewoon is om aantallen naar buiten te brengen. Vervolgens gaf Cairo weer een sneer in de richting van minister Mathoera, door simpelweg te stellen dat ze moet stoppen om cijfers van militairen via de media naar buiten te brengen. Maar, dat staat een minister uiteraard vrij, vooral wanneer de bond zelf niet met informatie over de brug komt.

Voor wat betreft het zogenoemde eisenpakket van de bond, heeft de voorzitter maar weer herhaald en benadrukt, dat de militairen een salarisverhoging van maar liefst 150% willen. Een onrealistische en onwerkelijke eis in de huidige financieel-economische crisis waarin het land verkeert. Het is vanuit vakbonds oogpunt sowieso een absurd hoge eis, ongebruikelijk en gespeend van enig realiteitsbesef. 

Maar, de bond heeft geprobeerd uit te leggen hoe zij op die eis is gekomen. De VRM wil een basissalaris van ruim SRD 11.506 voor de militairen, gelet op de inflatie en gang van zaken rond de wisselkoers. Een curieus hoog salaris dat in geen verhouding staat tot de werkzaamheden van veel militairen. VRM-voorzitter Cairo moet weer eens met beide voeten op moeder aarde landen en vervolgens goed wakker geschud worden en om zich heen kijken naar de doorsnee salarissen in de samenleving.

Wat de heer Cairo ook steekt, is het feit dat minister Mathoera stelt, dat militairen niet mogen staken. De VRM-voorzitter stelt daarentegen, dat dat volgens vakbondsrecht wel mag. Waarschijnlijk heeft Cairo ergens iets gelezen, waaruit hij concludeert dat militairen mogen staken….

Overigens dreigt de VRM-leider ook dat, indien hij deze week verder niets hoort van de Defensie-minister, “delen van de bond” niet aanwezig zullen zijn bij de viering van Srefidensi.

De grote, dreigende woorden van Cairo maandag bewijzen weer de ondeskundigheid in de top van de militaire bond. Het onvermogen om professioneel vakbondswerk te kunnen verrichten en het onvermogen om op een constructieve wijze op hoog niveau te kunnen overleggen en van gedachten te wisselen met de top van het ministerie van Defensie.  Dat onvermogen dwingt de bondsvoorzitter – bij gebrek aan vakbondsvaardigheden – om maar om zich heen te slaan met allerlei dreigementen…. Dat is een teken van zwakte en maakt je als zogenoemde bond ook niet sterk.

Cairo en zijn bestuur hebben meer weg van ongeleide projectielen, actievoerders, dan van vakbondsbestuurders die op een professionele wijze weten om te gaan met een geschil.

Viktor Aardenburg

error: Kopiëren mag niet!