WWF: “Door ontbossing Amazonegebied dreigt voor klimaat een ‘point of no return”

WWF’s Living Amazon Report, recent gepubliceerd tijdens de COP27 in Egypte, betoogt dat bedreigingen voor de integriteit van de Amazone moeten worden gestopt door middel van dringende maatregelen om 80% van het regenwoud te beschermen tegen 2025. Op basis van het meest recent beschikbare onderzoek laat het rapport zien dat het regenwoud zonder dringende maatregelen een punt van ‘no return’ zou kunnen bereiken en de wereldwijde klimaat- en biodiversiteitscrisis verergert. 

Niet ingrijpen betekent directe gevolgen voor het leven van de 47 miljoen mensen die in het Amazonegebied wonen, waaronder 511 inheemse bevolkingsgroepen, ook in Suriname.

Ondanks de sterke waarschuwingen dat de Amazone beweegt richting dit ‘point of no return’ van het Science Panel for the Amazon (SPA) op COP 26, is een jaar later een toename van ontbossing in plaats van een afname gemeten. Uit de gegevens van het panel blijkt dat 18% van de Amazonebossen is gekapt en de grond anders wordt gebruikt en dat nog eens 17% sterk is aangetast.

Het rapport waarschuwt ook dat het essentiële doel om de opwarming van de aarde tot 1,5 °C te beperken niet kan worden gehaald als het Amazone-regenwoud verloren gaat, aangezien het tussen de 367 en 733 Gt CO2 opslaat in zijn vegetatie en bodem. Tegelijkertijd komt de koolstof die eeuwenlang in het Amazonegebied is opgeslagen, versneld vrij als gevolg van ontbossing, branden en niet-duurzame productieactiviteiten.

Om het tij te keren en 80% van het regenwoud te beschermen, is het nodig om beschermde gebieden en inheemse gebieden veilig te stellen en uit te breiden – momenteel de helft van het bos – deze gebieden moeten volgens WWF-Guianas rechtvaardig worden bestuurd en beheerd, samen met geïntegreerde benaderingen van landschapsbeheer voor behoud en duurzame ontwikkeling. 

Het rapport betoogt dat het redden van de Amazone ook een politieke inzet op hoog niveau vereist die de belangrijkste oorzaken van het verlies van de Amazone rechtstreeks aanpakt, zoals ontbossing, illegale mijnbouw, corruptie, willekeurig gebruik van fauna, andere natuurlijke hulpbronnen en geplande infrastructuur, zonder rekening te houden met ecosystemen.

“Het behalen van de 80×25-doelstelling maakt deel uit van een wereldwijde inspanning om over te stappen naar een ecologisch gezond Amazonegebied. Dit vereist een verschuiving naar sociale rechtvaardigheid, inclusieve economische ontwikkeling en wereldwijde verantwoordelijkheid”, aldus Kurt Holle, WWF’s Amazon Coordination Unit/ Peru Director. 

Tijdens het launch-evenement op COP27 waar het rapport werd gepresenteerd, is een wereldwijde oproep gedaan aan de belangrijkste belanghebbenden uit verschillende sectoren om zich aan te sluiten bij het 80×25-initiatief van de coördinator van Inheemse Organisaties van het Amazonebekken (COICA) om ten minste 80% van het Amazonegebied te beschermen.

Het bereiken van dit concrete 80×25 doel vereist:

· Een regionale Pan-Amazoniaanse visie met versterkt beleid en instellingen om deze te implementeren.

· 100% wettelijke erkenning.

· Afbakening en financiering van de territoria van inheemse volkeren.

· Beleid om ontbossing een halt toe te roepen, met name ontbossing die illegaal en op commerciële schaal wordt uitgevoerd in oerbossen, gebieden met een hoge biologische waarde of gebieden die al lokale omslagpunten bereiken.

· Een ontwikkelingsmodel dat de aanjagers van ontbossing en degradatie een halt toeroept, en ontbossingsvrije toeleveringsketens bevordert.

· Een grootschalig ecologisch herstelprogramma met voldoende financiën.

· Bescherming van de biodiversiteit en bedreigde soorten.

Het volledige rapport is te vinden op: www.panda.org/lar2022.

error: Kopiëren mag niet!