Regering moet doen waartoe ze verplicht is

De Surinaamse regering is op een moeilijk kruispunt in het dispuut dat bestaat met 2 bonden en een handjevol leden van het leger en de politie. Het is goed dat de regering de werkneerlegging door een aantal ambtenaren en het uitroepen van stakingen door de bonden, aan de rechter heeft voorgelegd. 

In de afgelopen dagen is een aantal personen die duidelijk gelieerd zijn aan de NDP en de vorige regering, in de media getreden om de muitende militairen en de politie te ondersteunen. Hun stakingen wordt als rechtvaardig verdedigd door deze mensen. Ook wordt steeds aangegeven dat deze groepen de rechten hebben als andere burgers van het land om te protesteren en hun mening vrij te uiten. Zo is op een bepaald station door een persoon die het mediawerk van de NDP heeft geleid, beweerd dat toppers van het leger de vrijheid hebben om op hun Facebook te posten bijvoorbeeld dat deze regering de meest waardeloze van allemaal tot nu toe is. Op de radio is door deze programmamaker beweerd dat ook topambtenaren het recht hebben om uit te varen tegen de regering terwijl men voor dezelfde regering werkt. Zo wordt de bevolking die niet zelf wetten kan downloaden en lezen door lieden afkomstig uit de NDP voor de gek gehouden. Door het bestuur van de militaire vakbond zijn ettelijke leugens verkondigd over bijvoorbeeld brieven die niet zijn beantwoord. De minister van Defensie heeft met succes en met bewijs getoond dat de bond bezig is leugens te verkondigen. 

Met betrekking tot de politiefunctionarissen die zijn ontslagen en waarvan geëist wordt dat de regering die moet terugdraaien, vinden wij dat de regering haar geloofwaardigheid zou verliezen als de ontslagen worden teruggedraaid. Er wordt vanuit de NDP op gewezen dat de resolutie van de president vormfouten zou hebben. Dat zou kunnen, maar die vormfouten zullen niet ertoe leiden dat de besluiten van de president die in deze het gerechtigde bevoegd gezag is, zullen vervallen. Er worden allerlei zeer belachelijke redenen genoemd om de besluiten van de president aan te vechten. Deze redenen zullen niet baten, omdat de personen gelegenheid hebben gehad zich te verweren en het bevoegd gezag het besluit heeft genomen met betrekking tot het ontslag.  

Er zou ook een voice-bericht circuleren waarop te horen is, datj rekruten van de politie zogenaamd heel ruw door een leidinggevende en leraar worden aangesproken. Een toon kan hard en ruw zijn, maar we vinden dat deze leidinggevende onterecht te mild is geweest voor de rekruten. Wat ons betreft hebben de rekruten die meedoen aan de acties van de politie bewezen dat ze niet geschikt zijn voor de politiedienst. Deze rekruten moeten worden bedankt, ze zullen de politiedienst heel veel koppijn bezorgen. Het worden corrupte politie die hun wapens aan rovers zullen lenen om overvallen te plegen. Ze zullen slachtoffers en de burgerij afpersen en ze zullen cases niet oplossen. Zulke rekruten kunnen we missen als kiespijn. Het heeft geen zin om het korps, dat al flinke problemen heeft met wave dragende en valse wimpers zettende agenten met getatoeëerde lichamen en met piercings. Dit moet er nog niet bovenop komen. Rekruten worden geacht in hun opleidingsperiode in een proefperiode te zijn. Gedurende deze proefperiode kunnen dienstbetrekkingen heel gemakkelijk worden beëindigd zonder veel plichtplegingen.  Deze rekruten hebben de psychologische test niet doorstaan. Het bewijs daarvan is ook dat ze hun leraren en hun leidinggevenden in het geniep tapen en dit ook op fb zetten. Volgens ons kan dat helemaal niet.

Bij het leger is dat gezagsondermijning en zo een attitude is niet houdbaar voor de politie en voor ambtenaren. Daar wordt trouw aan de regering en loyaliteit aan het bestuur als voorwaarde gezien. Zo is het ook niet mogelijk om in een bedrijf te werken en duidelijk op fb te protesteren en te ageren tegen de leiding van het bedrijf. 

Het leger en de politie kunnen niet grappen met grappenmakers die de dienst niet serieus nemen. De manier waarop de NDP zich in deze zaak mengt, maakt dat veel mensen verwijzen naar de uitspraken van Bouterse over een zogenaamd schaakspel. 

Het is duidelijk dat de 2 bonden en een aantal militairen en politie een politieke strijd voeren om de NDP in de kaart te spelen. Het is ook duidelijk uit interviews te halen dat de stakingen gericht zijn tegen een partij in de coalitie, namelijk de VHP. Door de muitende militairen en de politie worden duidelijk uitspraken in die richting gedaan. De uitspraken zijn duidelijk en zijn te downloaden. 

Wat de afgelopen tijd ook is te zien en af te keuren is, is het feit dat politieauto’s door ontslagen politieagenten zijn misbruikt om acties te voeren. Schaarse politieauto’s zijn niet beschikbaar voor de criminaliteitsbestrijding, maar wel voor het voeren van acties. Iedereen die daarbij betrokken is moet zwaar disciplinair gestraft worden. Wij roepen de regering op om negatieve elementen in het leger en de politie te muteren uit de staatsdienst. Het hebben van ongedisciplineerde leden heeft geen toegevoegde waarde.            

error: Kopiëren mag niet!