Erkenning zelfstandig karakter Wildcoastart

In 1987 vond de proclamatie plaats van WildcoastArt als zelfstandige kunstvorm,  onder de slogan:  “New Concept – new Result’. Kort daarop volgde impliciete erkenning van dit karakter door de Academie voor Hoger Cultuur – en Kunstonderwijs. Op uitnodiging van de Academie  participeerde grondlegger Luciël Becker immers in het seminar van Visie tot Vorm, waar ook de beroemde Erwin, Paul Woei en Ron Flu met inleiding en werk aan deelnemen. 

In 1989 expliciete  erkenning  door het Ministerie van Cultuur, dat n.a.v. het spraakmakende multidisciplinaire WildcoastArt Festival in december 1988, een videofilm over WildcoastArt laat produceren en uitzenden via de STVS.

In jubileum jaar 2005 van de Nationale Kunstbeurs volgt formele erkenning door dit instituut. Is een lezing over het zelfstandig karakter van WildcoastArt onderdeel van het feestprogramma. In dat jaar doceert Becker kunstfilosofie  aan de dag – en avondopleiding van de sectie Beeldende Vorming van het  IOL. Als docent  bevordert hij tijdens de vele Nationale Kunstbeurzen  begrip en gevoel voor kunst bij de schooljeugd. 

In 2010  internationale doorbraak! Door publicatie van WildcoastArt in essayvorm in het internationale  kunstenaarsboek ‘Drawing lines – connecting Dots,  contemporary art Suriname’  van  Gillion Grantsaan & Remy Jungerman , onder de titel: WildcoastArt  a new Concept  a new result – the  creation of our nation as a work of art sui generis.

WildcoastArt participeert momenteel met vijf werken in de lopende  Suriname International Art Fair ( SIAF 2022). Bezoek  de website! Het bevat ook tekst die  WildcoastArt erkent als zelfstandige kunstvorm. Naar het nationale en internationale publiek toe  geeft het  echter geen   informatie  over de identiteit van de kunstenaar, terwijl dit bepalend  is voor het kenmerkende  karakter van WildcoastArt!

Ook geeft het  geen informatie  over het  pad waarlangs het ontstaat. Wat het volgende unieke verhaal in onze kunstgeschiedenis – van en over –  de grondlegger van WildcoastArt wel doet.

Luciël Becker: “Ik kom voort uit een gemengde familie. Heb  hierdoor vele cultuurinvloeden ondergaan w.o. de Winti religie en het Christendom via de zondagsschool voor Chinese jongeren van de EBG. Zo ook via de eigenzinnige paden die ik  volg. Waarbij de doorleefde zelfervaringen mijn kennis, inzicht en blik op de wereld verruimen. Kortom, in feite ben ik  via genoten onderwijs een aan de Nederlandse cultuur geassimileerde alakondre srananman. Gaandeweg ontwikkel ik echter  een nieuwe, dynamisch vloeiende identiteit. Geestelijk /cultureel leid ik dus niet een statisch bestaan in de vorm van zijn, maar een dynamische in de vorm van permanent worden.”

“WildcoastArt  ontstaat hierdoor op basis van verplaatsing: op voortdurende rotatie van tekens en op het formeren van paden in een quasi – oneindig landschap van tekens en beschikbare vormen, dat zelfs kan reiken tot in ons heelal. Als sommige planten in een tuin kan mijn identiteit zich immers voortdurend in alle richtingen verplaatsen, schiet zij wortel langs paden die zich tot in het oneindige kunnen vertakken. Tijdens het werken heb ik  geen concept voor ogen dat ik wil uitbeelden. Plotseling doemen er echter vormen op, waar ik niet op zoek naar ben . Pak ze direct vast! Zo  ontstaan via dit onvoorspelbaar pad in de loop der jaren  WildcoastArt-creaties van heel verscheiden aard, uitstraling en dimensie.”

“Dit kenmerkende karakter viel op aan de ervaren prominente kunstjournalist Tascha Aveloo van  het ochtendblad De Ware Tijd. Tijdens de Nationale Kunstbeurs 2019 omschreef ze op  treffende wijze mijn collectie en persoon als kunstenaar als volgt: “Zijn collectie  zwarte – witte vormen met vreemde tekens, sommigen met een lichte aura er om heen, lijken wel  ‘eeuwenoude hiërogliefen – achtige of zelfs  alien – achtige beelden….. Indrukwekkend dat de kunstenaar op deze hoge  leeftijd toch nog  een nieuwe collectie maakt, die geheel anders is dan zijn oudere werk. Dit is echt de ziel van een kunstenaar – eeuwig vernieuwend creërend ”. Deze laatste woorden worden nogmaals bevestigd door de nieuwe collectie welke Becker op de lopende SIAF 2022 tentoonstelt. Woorden die sterker bevestigd worden door de toevoeging van één van zijn “ruimte beelden” aan de collectie, gecreëerd ruim vóór de NASA James Webb ruimtetelescoop ons de eerste beelden van de verste uithoeken van het universum doorseinde.”  

(Foto: Jeugdige bezoekers kabinet WildcoastArt NK 2019)

error: Kopiëren mag niet!