Sportzaken gaat eerste internationaal partnerschap aan met Stichting Amigoal in Utrecht

“Het directoraat Sportzaken werkt steeds meer samen met verschillende instanties die dezelfde doelen van haar Gericht Nationaal Sportbeleid (GNS) van Suriname nastreven”. In dat kader geeft de directeur van Sportzaken Gordon Touw Ngie Tjouw aan, dat hij samen met zijn collega, onderdirectrice Deborah Winson naar Nederland is afgereisd voor het finaliseren en tekenen van een partnerschapsovereenkomst tussen Sportzaken en de Stichting Amigoal in Utrecht, zo meldt Amigoal maandag 14 november.

“Door het lobbywerk van de Goodwill Sportambassadeurs van Suriname is het eindelijk zover dat wij een Nederlandse private partner hebben gevonden in Stichting Amigoal om de uitdagingen, om het beleid uit te voeren, samen aan te gaan”, aldus Deborah Winson onder wiens directoraat deze samenwerking zal vallen.

De stichting zal Sportzaken ondersteunen op het gebied van onderzoek naar de sportbeleving onder basisschoolkinderen. De voortzetting van de samenwerking zal gaan op het gebied van professionalisering in de vorm van trainingen voor sportleiders en beleidsmedewerkers in geheel Suriname, Train de trainerssessies(bijscholing / refreshment trainingen), advies in het maken van sportbeleid(op het ministerie en ook in de buitengebieden), het herkennen en ontwikkelen van sporttalent op alle niveaus al vanaf de basisschool.

“Stichting Amigoal zal zich in Nederland inzetten voor het zoeken van sponsoren en partners die in materiële zin dus sportkleding en sportmaterialen, hun bijdrage willen leveren aan een gezondere leefstijl van jongeren in Suriname. Door actieve samenwerking met MBO’s, Hogescholen en Universiteiten in Nederland zoeken we steeds de partner die op basis van kennis en ervaring een waardevolle bijdrage kan leveren aan het behalen van de doelstellingen van de projecten”, zegt de voorzitter van deze Stichting Marianne de Jong.

De Jong zegt verder, dat op regelmatige basis overleg zal worden gepleegd tussen partijen, zodat er tijdig bijsturing en aansluiting kan plaatsvinden, teneinde het hoogste rendement en resultaat te behalen.

De focus zal verder samen gelegd worden op het gebied van sport voor mensen met een speciale hulpvraag en bevordering van deelname van vrouwen in de sport. De sportzorg activiteiten zullen bijdragen aan het bevorderen van de gezondheid onder de gemeenschap en zodoende ook het ontwikkelen van een in het algemeen gezondere wereld, maar in het bijzonder een gezonder Suriname.

Het partnerschap met Stichting Amigoal is getekend voor de duur van 3 jaar. Na verloop hiervan bestaat de mogelijkheid tot verlenging van deze overeenkomst na overleg en evaluaties en indien beide partijen het hierover eens zijn.

Tot slot geeft Touw Ngie Tjouw aan, trots te zijn op deze historische start van Sportzaken haar eerste internationale publiek-private partnerschap (PPP). Hij kijkt uit naar meer van deze nationale en internationale samenwerkingen om de sportgemeenschap beter van dienst te zijn en de sportontwikkeling in Suriname te versnellen.

“De PPP’s initiatieven tussen de Surinaamse overheid, bedrijven, kennisinstellingen en ngo’s worden geïmplementeerd in opdracht van deze regering ter vergroting van haar uitvoeringskracht in de verschillende beleidsprogramma’s. Namens het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport bedank ik Stichting Amigoal voor haar bereidwilligheid zich in te zetten voor de sportgemeenschap van Suriname en kijk vol enthousiasme uit naar de eerste successen van deze samenwerking”, sluit de sportdirecteur Touw Ngie Tjouw tevreden af.

error: Kopiëren mag niet!