Bonden binnen Korps Politie Suriname en Nationaal Leger zijn geen vakbonden

De zogenaamde bonden binnen het Korps Politie Suriname (KPS) en Nationaal Leger (NL), de Surinaamse Politie Bond, SPB, en de Vereniging Rechtspositie Militairen (VRM),  kunnen geen vakbonden worden genoemd, maar actiegroepen die schreeuwen en totaal geen verstand lijken te hebben van vakbondswerk. De voorzitters van genoemde bonden tonen geen vakbonds deskundigheid en zijn meer activistisch en onruststokend bezig dan dat ze professionele bondsvoorzitters zijn.

Representatief

De SPB bestaat dan wel langer dan de VRM, maar qua optreden naar buiten toe toont ze een zelfde mate van opstandig, recalcitrant gedrag als de VRM, dat weinig met vakbondswerk heeft te maken. Niet voor niets heet de militaire ‘bond’ dan ook Vereniging Rechtspositie Militairen en niet bijvoorbeeld de Militaire Vakbond. 

Ieder weldenkend mens zal zich afvragen hoeveel leden beide bonden hebben….. Het antwoord bij velen zal zijn: weinig tot zeer weinig. Zijn ze wel representatief om op te treden voor hun achterban, lid of geen lid?

Dreigend activistisch

De afgelopen dagen hebben beide bonden nogal voor de nodige beroering gezorgd door hun dreigend activistisch optreden. Ministers kwamen uit met speciale persberichten gericht op het bewaren van de openbare orde en veiligheid, en president Chandrikapersad Santokhi heeft daarom zelfs zijn reis naar Bali, Indonesië, gecanceld. Hij zou daar de G20-top bijwonen. Het recalcitrante, onvolwassen gedrag van beide bonden de afgelopen dagen heeft dus tot de nodige gevolgen geleid. Maar, met dat soort onvolwassen en recalcitrant gedrag toon je, dat je geen professionele vakbond bent, maar een actiegroep die uit is op onrust.

Overigens blijkt vooral bij de zogenaamde militaire vakbond een grote mate van ondeskundigheid en onvolwassenheid. Op de Facebook-pagina van de VRM worden termen en woorden gebruikt die een professionele vakbond nooit zou uiten. 

‘Proza’ van de VRM

Hieronder wat stukjes ‘proza’ van de afgelopen weken, te lezen op de Facebookpagina van de militaire bond, waarbij vooral de tekst “Suriname moet winnen” opvalt. “Suriname moet winnen”??? Wie of wat is of zijn Suriname? Van wie of wat moet worden gewonnen? Kortom, onzinnige teksten waarbij de goede lezer zich meteen de vraag stelt: hoe volwassen en opgeleid zijn de mensen achter deze bond?

Zo zijn deze teksten gepost:

“Wij hebben recht op die 150% loonsverhoging. Het is nu of nooit. Suriname moet winnen.”

“Zonder vrees en zonder overmoed. Suriname boven alles. Geef ons waar we recht op hebben.”

“Boodschap aan de ongemeubileerde bovenkamers.

Aan de zogenaamde adviseurs Kamperveen en consorten. Blijven jullie zitten aan de tafel dan kunnen jullie toch wat leren. 42 jarenlang en nu is het duidelijk waarom de militairen een grote achterstand hebben. De ondeskundigen hadden het voor het zeggen. De decreet van 8 December 1984 houdende bescherming van de vertegenwoordigers van werknemers in de onderneming en de hun te verlenen faciliteiten( Decreet Bescherming Werknemersvertegenwoordigers) S.B 1984

(aantal artikelen…..)

Als onwetendheid schreeuwt, houdt intelligentie op. Uw vrede en rust zijn meer waard.

De voorzitter van de militairen vakbond.

Rodney Cairo”

“Eisen

1.150 % loonsverhoging.

2. Premium SZF kaart voor militairen, ex militairen, gepensioneerden, burgerpersoneel en hun gezin.

3. Goede Werkomstandigheden in zijn algemeen.

Er is altijd een middenweg om te praten.

Anders doen de leden niet mee op 25 november 2022”

“Suriname moet winnen.

Stil zijn en slagen incasseren is geen teken van zwakte. Is het opengooien van de Pandora’s inbox. De militairen zijn 42 jaren benadeeld. Elk regering komt en speelt zijn toneel.”

Op 10 september werd dit berichtje gepost:

“Verwar ze met je stilte en verbaas ze met je acties. Suriname zal winnen.”

Teksten als hiervoor spreken boekdelen. Het zijn geen vakbondsteksten, maar actieteksten. De militairen die leiding geven aan de VRM hebben ongetwijfeld geen enkele cursus professioneel vakbondswerk gevolgd. Deze militairen geven geen leiding aan een bond, maar aan een actiegroep, ondergebracht in een vereniging met een mooi verzonnen naam.

Overigens, de collega’s van de SPB zijn amper actief op hun Facebook-pagina. Het laatste bericht dat daar is gepost dateert van 7 november en het laatste bericht daarvoor werd op 29 juli gepost.

Bereiken

De grote vraag is nu, wat denken beide bonden te kunnen bereiken met hun optreden de afgelopen dagen? De hoofdinspecteurs van politie Hellings en Gentle zijn ontslagen en het is aan deze beide heren om daartegen in verzet te komen, in verweer te gaan. Schreeuwen vanuit de bond, dat het ontslag niet terecht is en met van alles en nog wat dreigen, is niet de correcte weg voor een bond. En die 150% loonsverhoging als eis nummer 1 van de VRM is volledig misplaatst en getuigt niet van enige realiteitszin in de huidige financieel-economische crisis.

Cursus vakbondswerk

Het wordt tijd dat de leiding van beide bonden een cursus vakbondswerk gaan volgen en zich professioneel als vakbondsleiders gaan gedragen en niet als leiders van een actiegroep.

Viktor Aardenburg

error: Kopiëren mag niet!