Intrekken resoluties ontslagen Hellings en Gentle kan bandeloosheid en anarchie veroorzaken

Voor de burger is het belangrijk, dat de situatie die nu heerst in het land, door onvrede onder leden van de militaire- en politiebond, binnenkort weer genormaliseerd wordt. Burger Rayen geeft hierover uitgebreid zijn mening in gesprek met de redactie van Dagblad Suriname.

Rayen heeft de recente ontwikkelingen gevolgd. 

Het gezag

“Als de president de resolutie terugdraait dan kan hij inpakken voor zijn leven, dan treden bandeloosheid en anarchie meteen in, in het land”, zegt hij in het begin van het gesprek.

“Het is nog steeds onduidelijk waarom deze leden van de politie ontslag hebben gehad. Wat de politiemannen in de media gooien is een selectief deel van het geheel. Ze selecteren de informatie en brengen die op hun manier naar de burgerij toe. Wat waar en niet waar is blijft een mysterie. Als burger die ook een mate van educatie heeft genoten en veel ervaring heeft met het gebeuren in het bestuurlijke van ons land wil ik bijna zeggen dat er veel onwaarheden ertussen zitten”, zegt Rayen.

Hij vraagt zich af: “Hoe kan men je alleen vanwege het vormen van Organic Movement, je baan kwijt laten raken? Die vragen zitten ook echt in andere delen van de gemeenschap. Denk men echt dat het zo

makkelijk gaat om iemand te ontslaan? Er zijn verder ook andere agenten en militairen geweest die mee hebben gedaan aan deze beweging en die zijn hun baan ook niet kwijt”, zegt hij erbij.

Een realistische benadering

“Het is dus goed als de heren duidelijk met hun resoluties komen naar de gemeenschap en ons dan echt wijzen wat er precies mis zit. Het krioelt volgens hen van de fouten, maar laat het dan merken”, zegt Rayen

“Wat belangrijk is om te weten is, is dat het in dit geval gaat om twee mannen die hoofd politieambtenaren zijn en geen wachters van een cement bedrijf. De posities waarin ze zitten geeft ze dus weinig de mogelijkheid om op te roepen tot demonstraties, ook al is het een vreedzame demonstratie. Opruiend bezig zijn is in het bijzonder voor hoge functionarissen in het korps verboden.

Er zijn berichten waar er werd geschreven en geroepen naar de samenleving: “We gaan de acties opvoeren”. Hoe moet dit gedrag dan gecategoriseerd worden? Daarnaast hebben we gemerkt dat er gebruik is gemaakt van dienstvoertuigen en dat is ook vastgelegd op beelden. Wanneer je op je vingers wordt getikt dan kan men niet boos worden. Nee, dit gedrag is niet goed te spreken als jij het aan mij vraagt”, zegt Rayen.

“Dit getoond gedrag past als je het aan mij vraagt helemaal niet in het korps. Het moet ons echter wel duidelijk gemaakt worden waarom de functionarissen zijn ontslagen. De tijd van verhaaltjes maken, omdat het niet in je voordeel is, moet eindelijk een gepasseerd station worden.

Als burgers moeten we eerlijk en oprecht het werk van het land normaal kunnen voortzetten”, zegt hij afsluitend in het gesprek.

GW

error: Kopiëren mag niet!