Drie vissers opgepakt bij natuurreservaat in Boven Coesoewinigebied

Drie vissers zijn in de laatste week van oktober door jachtopzieners van het Lands Bosbeheer (LBB) bij een natuurreservaat in het Boven Coesoewinigebied aangehouden, zo meldt het Korps Politie Suriname zaterdag 12 november.

Het drietal, dat in het bezit was van drie jachtgeweren, werd voor overtreding van het economisch delict overgedragen aan de politie van het bureau Zanderij. Aangezien het verboden is zonder een vergunning van LBB te jagen en te vissen in en rondom natuurreservaten, werden de drie mannen door de politie in verzekering gesteld. 

Naderhand bleek dit trio legaal in het bezit te zijn van de jachtgeweren. De boot en de visnetten, die niet aan de gestelde eisen voldeden, zijn door de politie in beslag genomen.

Na overleg met het Openbaar Ministerie werden de drie overtreders in de gelegenheid gesteld de zaak buiten proces af te handelen. Na het betalen van een fikse boete is het drietal heengezonden.

  • Het is opmerkelijk dat de politie in zaken waarin verdachten aan vervolging kunnen ontkomen door het betalen van een boete, vaak vermeldt dat het om een ‘fikse boete’ gaat. Nooit wordt de samenleving geïnformeerd over de hoogte van zo’n boete. Wat verstaat de politie onder een ‘fikse’ boete???

De politie doet ten overvloede een beroep op de gemeenschap zich niet te begeven in en rondom natuurreservaten om te jagen of om te vissen, aangezien dit ten strengste verboden is. Tegen zij die zich toch hieraan schuldig maken zal niet geschroomd worden op te treden.

Er zal alleen rekening worden gehouden met personen die over een vergunning van LBB beschikken en geïnstrueerd zijn hoe zij in het gebied moeten jagen of vissen.

error: Kopiëren mag niet!