Zes nieuwe Surinaamse offshore blokken worden geveild

Staatsolie Maatschappij Suriname NV heeft de lancering aangekondigd van een biedronde voor zes nieuwe blokken in het Demerara-gebied van Suriname. De blokken liggen ten oosten van de huidige offshore-ontdekkingen. Dit is een schaars verkend gebied met een waterdiepte die varieert van 400 tot 3.500 meter. Voor elk blok zijn minimale werkprogramma’s voorgeschreven, waarbij aan het einde van elke fase 25% aflossing wordt verwacht.

Technische studies

Voor de blokken 63, 64 en 65 heeft de vergunninghouder een initiële verkenningsfase van drie jaar, waarin hij technische studies zal uitvoeren. In de periode kan de vergunninghouder ervoor kiezen om 3D seismisch onderzoek te verwerven en te verwerken of één exploratieput te boren. In de tweede en derde opsporingsfase, elk twee jaar, moet de vergunninghouder één opsporingsput boren. 

Voor Blok 66, 67 en 68 is het minimale werkprogramma gelijk, met dien verstande dat de vergunninghouder er niet voor mag kiezen om af te zien van het verwerven en verwerken van 3D seismisch onderzoek voor het boren van een exploratieput in de eerste exploratieperiode. De tweede verkenningsfase duurt voor deze blokken drie jaar in plaats van twee.

Product sharing contract 

Geïnteresseerde partijen kunnen aanvullende werkprogramma-elementen aanbieden, zoals extra seismische, exploratieput verplichtingen en een ondertekening bonus. Gekwalificeerde bedrijven zijn vrij om consortia te vormen, maar de minimuminzet is vastgesteld op 10% voor elk individueel bedrijf en 40% voor de exploitant. Staatsolie behoudt tot 20% overgedragen eigen vermogen gedurende de exploitatieperiode, inclusief eventuele taxatie, en in het geval van een commerciële ontdekking, het recht om deel te nemen als aandelen partner tijdens de ontwikkelings- en productiefase. 

Het model product sharing contract omvat een vaste royalty van 6,25%, inkomstenbelasting van 36%, een kostendekkend plafond van 80% en een winstverdeling die varieert van 30% tot 50%. De winnaars worden op 30 juni 2023 op de hoogte gebracht van hun toekenningen. En de Production Sharing-contracten worden in het derde kwartaal van 2023 ondertekend. De biedronde wordt namens Staatsolie beheerd door Envoi Limited.

error: Kopiëren mag niet!