Poll: Interesse voor VN Klimaattop en klimaatverandering in Suriname is 50/50

Uit een poll op de website van Dagblad Suriname – waarin de vraag is gesteld of men geïnteresseerd is in klimaatverandering en de VN Klimaattop – blijkt het aantal mensen dat geïnteresseerd is in de VN Klimaattop, deze dagen in Egypte, en klimaatverandering gelijk te zijn aan het aantal personen dat niet daarin geïnteresseerd is. Het verschil is miniem.

Van het aantal stemmers, 506, hebben 254 personen de optie “Nee” aangevinkt (50%) en 252 personen hebben aangegeven wel geïnteresseerd te zijn (eveneens 50 procent).

De uitkomst van deze poll is opmerkelijk. Men zou verwachten dat zeer veel mensen de optie zouden hebben aangevinkt dat ze geïnteresseerd zijn in de Klimaattop COP27 van de Verenigde Naties en klimaatverandering. 

Suriname is immers een van de weinige landen in de wereld die direct wordt bedreigd door de gevolgen van klimaatverandering. De zeespiegelstijging moet niet onderschat worden. De gevolgen zijn al merkbaar in bepaalde kustgebieden van het land. Denk alleen al aan het mangrove project van prof.dr. Sieuwnath Naipal bij Weg naar Zee. Hij ziet de ernst van de gevolgen van klimaatverandering in, hij ziet en ervaart die gevolgen bij Weg naar Zee en is eigenlijk de enige die concreet in actie komt om de strijd tegen de zeespiegelstijging aan te gaan. Vanuit de regering wordt nauwelijks concrete actie ondernomen.

President Chandrikapersad Santokhi heeft op een conferentie tijdens COP27 de wereld voor een zoveelste keer uitgelegd hoe belangrijk Suriname is in het alom bekende CO2-verhaal. Suriname is nog steeds het groenste land ter wereld, met zo’n 93 procent bosbedekking. Ook heeft hij de rijke, westerse geïndustrialiseerde landen weer op hun verantwoordelijkheid gewezen om landen die nauwelijks tot niet bijdragen aan CO2-uitstoot en klimaatverandering, financieel te steunen. 

Maar, het ziet ernaar uit dat die oproep van de president niet gaat leiden tot een stroom dollars uit diverse rijke landen richting Suriname. Om dat te bereiken zal president Santokhi meer moeten dan slechts hier en daar in de wereld op allerlei podia hetzelfde verhaal te vertellen. Hij zou rechtstreeks in gesprek moeten gaan met leiders van diverse rijke, westerse geïndustrialiseerde landen om ze klein te wijzen op hoe belangrijk Suriname voor de wereld is.

Het is positief dat, zo uit de poll blijkt, voor velen in de samenleving klimaatverandering en de VN Klimaattop toch issues van een zekere interesse zijn. Klimaatverandering lijkt dus toch in de samenleving een issue van belang te zijn. Dat zou voor de regering een signaal moeten zijn om bijvoorbeeld meer werk te maken van het beveiligen van de kuststrook. Dat is immers een gebied dat grote risico’s loopt door een zeespiegelstijging en erosie, afkalving van de kust.

PK

error: Kopiëren mag niet!