Minister Mathoera: “Defensie heeft geen conflict met Vereniging Rechtspositie Militairen”

Minister van Defensie Krishna Mathoera heeft woensdag in een persconferentie gezegd, dat het ministerie geen conflict heeft met de Vereniging Rechtspositie Militairen (VRM), de militaire vakbond. Volgens haar zijn tijdens een ontmoeting met de VRM vier werkafspraken gemaakt. voornamelijk over een goed opgebouwd overleg systeem tussen de vakbond en het ministerie.

Het ligt in de bedoeling dat er 5 keer per jaar een vergadering komt tussen de vakbond en het ministerie. Ook de regeling over bezoek aan de legerleiding zijn aan de orde gekomen. Voor het brengen van een bezoek aan de minister en legerleiding moet wel vijf dagen van tevoren een brief gericht worden naar de legerleiding/ministerie zodat de leiding weer binnen die vijf dagen de ruimte krijgt om een reactie te geven indien nodig. 

Ook het aspect van wederzijdse respect is ter sprake gekomen, en de minister benadrukte, dat ze wil dat de band tussen de vakbond en het ministerie een band blijft die drijft op de wateren van respect. Ze gaf ook aan in haar presentatie, dat de vakbond het ermee eens is dat er wederzijdse respect getoond moet worden.

Verder is minister Mathoera ingegaan op het vraagstuk verschaffen van uitgebreide informatie. Ze zei, dat het ministerie diverse persmomenten inlast om wat er gebeurt vast te leggen voor de gehele samenleving. Ze maakte daarbij meteen een opmerking en gaf aan dat de legerleiding niet in conflict is met de VRM. Een conflict tussen ministerie en vakbond is in de gesprekken die gevoerd zijn ook niet aan de orde gekomen, aldus de bewindsvrouwe.

Brief ontvangen

De minister zei, dat er van de VRM een brief is ontvangen met de knelpunten, en dat ze speciaal hiervoor een werkgroep in het leven heeft geroepen om zich verder te gaan oriënteren over de zaken die aangehaald zijn in deze brief, ook dat van de premium kaarten bij het SZF ligt op het bordje van de werkgroep en moet voor eind deze week al van start gaan. 

Verschillende manieren van tegemoetkoming

Op diverse manieren is, aldus Mathoera, geprobeerd de militairen van dienst te zijn, echter rekening houdend met de financiële situatie waar het land in verkeert. Zo hebben de militairen in plaats van 150% aan loonsverhoging, 25% gehad. Of de leden van de bond tevreden zijn met die verhoging is een onbeantwoorde vraag gebleven, wel heeft de minister aangegeven dat ze graag een motivatie had gewild van die 150% verhoging. De mogelijkheid om tegen een schappelijke rente een lening te nemen van SRD 3.000, is ook in het leven geroepen. Leden kunnen nu waar nodig voor ziektekosten betalen uit eigen zak en het dan declareren bij het SZF. 

“We doen ons best als legerleiding om een sfeer te creëren waarin iedereen prettig werkt”, zei de minister.   

Er is maar een legerleiding, en het defilé vindt normaal plaats

De bevelhebber van het Nationaal Leger, kolonel Werner Kioe A Sen, heeft ook zijn bijdrage geleverd aan de persconferentie, hoofd van de legerleiding. Hij heeft het in het kort gehad over de manier van motivatie die de leiding toepast om de leden gemotiveerd te houden. Hij zei dat er flink wordt geïnvesteerd in trainingen (nationaal en internationaal) voor de leden. Verder gaf de bevelhebber aan, dat er ook flink aan de weg wordt getimmerd om beter leiderschap te gaan ontwikkelen binnen het ministerie.

De bevelhebber zei ook, dat het niet moet gaan lijken alsof het hele leger gedemotiveerd is, want daarop lijkt het volgens hem. Hij  gaf in zijn presentatie aan dat er maar een legerleiding is en dat hij de bevelhebber is die gaat over de personeelsleden. Dat de parade en het defilé op 25 november doorgaat, is een verplichting die voort is gevloeid uit opdracht van de president die het opperbevel heeft over het leger. Verder zei de bevelhebber dat dit gebeuren een historisch feit is en dus wel normaal zal plaatsvinden.

GW

error: Kopiëren mag niet!