Kinderen op school stimuleren om te lezen

Bibliotheekwezen een belangrijke media binnen het onderwijs

Lezen heeft enorm veel voordelen voor kinderen. Het is ten eerste goed voor de algehele taal- en leesontwikkeling. Maar, ook bevordert het de sociale ontwikkeling bij kinderen. Ze beleven door de personen in het boek verschillende emoties en scenario’s. Herkennen zichzelf in verhalen en leren zich in te leven in anderen. Zo leren ze ook meer begrip op te brengen voor verschillende zienswijzen. Het is bewezen dat lezen belangrijk is voor de spreekvaardigheid. Kinderen die meer lezen of voorgelezen worden kennen meer woorden. Hierdoor komen ze beter uit hun woorden. Zij kunnen door een grotere woordenschat beter verwoorden wat ze denken, voelen en bedoelen. 

Goed kunnen lezen is ook een groot voordeel bij andere vakken op school. Vakken als geschiedenis en aardrijkskunde bevatten vaak lange stukken tekst om te lezen, maar ook voor rekenen moet men goed kunnen lezen, omdat hier regelmatig verhaaltjessommen (redactiesommen) worden gebruikt. Jammer genoeg is te merken dat kinderen tegenwoordig minder vaak lezen. Dit wordt ook door leerkrachten in Suriname bevestigd. 

Alles begint bij lezen…

De redactie van Dagblad Suriname, benaderde Lorain Lepelblad, waarnemend hoofd Bibliotheekwezen van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC), met enkele vragen over dit onderwerp. Allereerst werd aan Lepelblad gevraagd hoe het komt dat kinderen tegenwoordig minder vaak lezen. Hierop zegt zij: “Hedendaags is het zo, dat jongeren zich meer bezighouden met social media, hun smart telefoons, games, etcetera. Dit zijn een paar van de oorzaken dat ze dan minder lezen en het niet interessant vinden.”

Aan haar werd verder de vraag gesteld hoe kinderen op school gestimuleerd kunnen worden om meer te lezen. Lepelblad geeft aan, dat dit bewerkstelligd kan worden door activiteiten en projecten te organiseren zoals boeken promoten, leeswedstrijden organiseren of auteurs uitnodigen.

“Zo zijn er tal van manieren hoe je kinderen kan motiveren om te lezen en natuurlijk in samenwerking met het minOWC, zodat de schoolleiders het mediatheekwezen als een belangrijke media zien. Alles begint bij het lezen, als je dat niet kan krijg je problemen met rekenen, taal, etcetera. Dus men moet het bibliotheekwezen als een heel belangrijke media zien binnen het onderwijs”, benadrukt Lepelblad.

Tot slot werd gevraagd op welke wijze het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, lezen stimuleert bij kinderen. “Door de scholen van mediatheken te voorzien, zodat de mediatheek leerkrachten dit probleem helpen oplossen, omdat ze de studie van 3 jaar hebben gedaan om kinderen te stimuleren met het lezen en ook van informatie te voorzien”, antwoordt Lepelblad.

SK

error: Kopiëren mag niet!