Gezamenlijke winkelcontrole EZ en Commissariaat Brokopondo

Medewerkers van de dependance Brokopondo van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (kortweg EZ) hebben 18, 19, 20 en 21 oktober in samenwerking met bestuursambtenaren van de afdeling Milieu Gezondheidsdienst en het Team van het Burger Informatie Centrum van het Commissariaat Brokopondo, controlewerkzaamheden uitgevoerd in 18 winkels in het district Brokopondo, zo meldt EZ donderdag 10 november.

Tijdens de controle zijn producten op de schappen aangetroffen waarvan de vervaldatum waren verstreken. Deze producten zijn van de schappen gehaald en ter plaatse vernietigd door de winkeliers. In afstemming met het waarnemend hoofd van Economische Controle Dienst (ECD) zijn enkele van de producten opgeslagen in het winkelmagazijn, daar deze goederen bij de leveranciers kunnen worden ingeruild.

Onderstaande foto’s zijn door EZ verstrekt zonder nadere toelichting, informatie:

Na berekening van de winstmarge van de goederen zijn, aldus EZ, geen prijsopdrijvingen geconstateerd. De winkeliers blijken zich keurig te hebben gehouden aan gemaakte afspraken met betrekking tot de prijzen van goederen en winkelhygiëne. 

De controlewerkzaamheden worden regulier gedaan met de bestuursambtenaren van het commissariaat Brokopondo. 

  • EZ vermeldt in haar berichtgeving niet waar de winkels zich in het district Brokopondo bevinden die voor controle zijn bezocht, terwijl dat interessante informatie voor de lokale bewoners van het district is. Ook wordt niet gepreciseerd welke producten over datum waren qua houdbaarheid.
  • Dat winkeliers zich keurig aan gemaakte afspraken hebben gehouden inzake de prijzen van producten en de hygiene in winkels, is kennelijk voor EZ voldoende reden om ze via het persbericht een pluimpje te geven. Maar, natuurlijk moeten winkeliers zich aan gemaakte afspraken houden en zorgen voor nette, hygiënische winkels. De mededeling van EZ duidt er op, dat die zaken in eerste instantie dus niet in orde waren. 
  • Velen in de samenleving zullen zich afvragen in hoeverre winkeliers die wet- en regelgeving hebben overtreden, een boete of andere straf opgelegd hebben gekregen. De indruk bestaat, dat het telkenmale slechts blijft bij een vermaning, een waarschuwing, een mededeling dat geconstateerde misstanden in orde moeten worden gemaakt en dat bij een volgende controle alles wel in orde moet zijn.
error: Kopiëren mag niet!