19-jarige hoort strafeis van 10 jaar, rechter vonnist 2 jaar met proeftijd van 10 jaar

De verdachte Jean-Pierre F. wordt verweten dat hij op 4 september 2022 Feranto Pansa een slag met een moker heeft toegebracht.  Jean-Pierre is als kok betrokken bij een goudwinningskamp. Het slachtoffer klaagde over het eten en er ontstond een ruzie tussen hen. Het slachtoffer bracht Jean-Pierre een klap toe. Hierna bracht Jean-Pierre het slachtoffer 1 slag toe met een 2,3 kilogram zware moker, die gelijk fataal was. Het slachtoffer viel bewusteloos op de grond en was bij aankomst op de poli overleden.

De 19-jarige Jean-Pierre stottert en wordt hiermede vanaf zijn jeugd geplaagd. Ook heeft hij nimmer begeleiding hiervoor gehad en kan hij zijn agressie niet goed beheersen. 

Advocaat Maureen Nibte, die Jean-Pierre bijstand verleent, vroeg om een psychologische rapportage, maar rechter Danielle Karamatali wees dit af, omdat de psychologen niet werken voor de Staat vanwege betaalachterstanden.

Het Openbaar Ministerie (OM) achtte zware mishandeling de dood ten gevolge hebbende bewezen en vroeg vrijspraak voor doodslag, aangezien de opzet van Jean-Pierre niet gericht was op het doden van het slachtoffer. Voor dit feit eiste het OM een straf van 10 jaar onvoorwaardelijk met verbeurdverklaring van de moker.

In haar pleidooi voerde Nibte noodweer exces aan en vroeg Jean-Pierre te ontslaan van rechtsvervolging, zoniet matiging van de strafmaat.

Maar, de Kantonrechter achtte zware mishandeling de dood ten gevolge hebbende bewezen en achtte geen noodweer bewezen. Van stotteraars is bekend dat zij anders reageren en agressief gedrag kunnen vertonen. Het is bij 1 slag gebleven. Zij legde een gevangenisstraf op van 2 jaar waarvan 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 10 jaar.

error: Kopiëren mag niet!