President Santokhi wijst in toespraak op COP27 op het formuleren van een definitie van ‘verlies en schade’

President Chandrikapersad Santokhi is dinsdag in zijn toespraak op de VN Klimaattop COP27 in Egypte ingegaan op het aspect ‘verlies en schade’ door klimaatverandering, waar vooral arme landen mee te kampen hebben.

De president feliciteerde AOSIS, de Alliance of Small Island States, “met de inspanningen en het resultaat dat deze mijlpaal van het hebben van “verlies en schade” als derde pijler van klimaatfinanciering op de agenda zal staan, zij het met enkele opmerkingen”.

Tegelijkertijd stelde president Santokhi, dat de AOSIS “een visie en definitie met criteria’ moet presenteren van het begrip ‘verlies en schade’.

Santokhi: “Hoe gaan we ons organiseren om als AOSE een gemeenschappelijk standpunt voor te bereiden? Welke mechanismen gaan we opzetten om te bespreken? Ik stel een subregionale aanpak voor op technisch en politiek niveau.”

Ook stelde het staatshoofd de vraag hoe de “ontwikkelde wereld” benaderd moet worden om hun opvattingen te beïnvloeden? “Lobby-inspanningen in de VN en in hoofdsteden. Hoe kunnen we een financieel instrument voor “verlies en schade” ontwerpen als een voorstel om de impact van klimaatverandering te dekken?”

Maar, tegelijkertijd vindt president Santokhi, dat doorgegaan moet worden met mitigatie- en aanpassingsbeleid, technische en financiële instrumenten om transitie en beheer te ondersteunen.

“Instrumenten voor verlies en schade moeten worden gezien als een ondersteuning van het aanpassingsbeleid als een onmiddellijke en dringende actie om levens te redden en te herstellen. Er moet een ‘fit for purpose’-benadering zijn, transparant en verantwoord. De toegang moet gemakkelijk zijn en via vereenvoudigde procedures, gezien de urgentie van de vereiste ondersteuning”, aldus Santokhi.

Tot slot stelde hij de vraag hoe een “verlies- en schadefonds” zou moeten worden opgericht en ook wie het “fonds” zal gaan financieren en beheren.

PK

error: Kopiëren mag niet!