Jeugdzaken-minister Mac Andrew: “Sollicitatie Caricom Jeugdambassadeurs éénmalige procedure”

De benoeming van de Caricom Jeugdambassadeurs voor Suriname via  sollicitatie en selectie is een éénmalige procedure die deze keer wordt gevolgd. Minister Steven Mac Andrew van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) zegt, dat voor deze procedure is gekozen, omdat het voormalig Jeugdparlement “demissionair” en niet meer actief is. 

In voorbije jaren werden de twee Caricom Jeugdambassadeurs voor Suriname (1 mannelijke en 1 vrouwelijke) via een verkiezing door het Jeugdparlement gekozen. In het kader van de transformatie van het jeugdbeleid ondergaat het Jeugdparlement een naamsverandering . Het wordt de Surinaamse Jeugdraad. De benoeming van de twee Caricom Jeugdambassadeurs voor Suriname moet een dezer dagen een feit zijn. 

De namen van de twee jeugdambassadeurs moeten medio deze maand aan het Caricom-secretariaat worden doorgegeven. Vanuit het Caricom secretariaat zullen spoedig voor alle jeugdambassadeurs van de lidlanden trainingen en werksessies worden gehouden in het kader van de Caricom Youth Ambassadors Programme. Dit programma is bedoeld om de kennis onder de jeugd in de regio over de Caricom en haar activiteiten te bevorderen. De Caricom jeugdambassadeurs worden voor twee jaar gekozen en benoemd. 

Niets mis met procedure

Een speciale commissie buigt zich nu over de binnengekomen sollicitaties. Sollicitanten zijn opgeroepen voor een gesprek. Op basis daarvan wordt uiteindelijk de twee kandidaat Jeugdambassadeurs geselecteerd en benoemd. De benoeming geschiedt door de minister van AW&J.

Minister Mac Andrew zegt dat er niets mis mee is met de gevolgde procedure om te komen tot het kiezen en benoeming van Caricom Jeugdambassadeurs. In de meeste lidlanden worden de jeugdambassadeurs aangewezen en benoemd. Dat het in Suriname deze keer zo geschiedt is dus geen novum binnen de Caricom. Het doet volgens de minister ook niets af aan het democratisch gehalte van de selectie en benoeming. Immers een ieder die aan de gestelde voorwaarden voldoet heeft de vrijheid gehad om te solliciteren. Aan de hand van de gevoerde sollicitatiegesprekken worden de beste kandidaten gekozen. 

Surinaamse Jeugdraad

De verkiezing van de Surinaamse Jeugdraad zal uiterlijk het eerste kwartaal volgend jaar plaatsvinden. Deze verkiezing zal online plaatsvinden. Het gaat volgens minister Mac Andrew niet slechts om de verkiezing van de Surinaamse Jeugdraad, maar om de transformatie van het totaal nationaal jeugdbeleid naar een nieuw concept. Dit concept heet Youth POWER. Dit proces van transformatie is gaande. 

Het fundament van het jeugdbeleid in de komende periode is het profiel van de Surinaamse jeugd, gekoppeld aan het concept van Youth POWER. POWER staat Participatie, Ontwikkeling, Weerbaarheid, Economische activiteit en Rechten. Het gaat hier om beleidsgebieden die geformuleerd worden met daaraan gekoppeld programma’s en beleidsacties. 

Het hoofd beleidsgebied Jeugdzaken richt zich op het investeren in de vorming en opleiding van jonge Surinamers in geest en lichaam. Gelet op de vele uitdagingen, waarvoor de jeugd staat, is het noodzakelijk om het jeugdbeleid te transformeren. 

Met betrekking tot het beleidsgebied Participatie verwijst de minister naar de verkiezing van de Surinaamse Jeugdraad volgend jaar. Onderdeel van de voorbereidingen naar deze verkiezingen is het profiel van de Surinaamse jeugd. Dit profiel bevat onder meer normen waaraan voldaan moet worden, zoals life long learning en periodiek bijeenkomsten beleggen in ressorten die men toegewezen krijgt. Deze verplichte bijeenkomsten zijn bedoeld om feedback van jongeren in het veld te krijgen met betrekking tot vraagstukken.

SS  

error: Kopiëren mag niet!